Reklama r2m

 

Informacja o naborze do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 w Gminie Dobra

Informacja o naborze do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 w Gminie Dobra


UG Dobra opublikował informację o postępowaniu rekrutacyjnym (nabór) i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do:

  • publicznych przedszkoli
  • oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
  • punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Pojawiły się także załączniki - zaświadczenia, oświadczenia i Uchwały Rady Gminy Dobra - dotyczące naboru.

Elektroniczna rekrutacja rozpocznie się od dnia 20 lutego 2024 r. (wtorek).

 

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:

https://nabor.pcss.pl/dobra

WAŻNE DATY:

20.02.2024 r. - 04.03.2024 r. do godz. 14:00 - składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

13.03.2024 r. do godz. 14:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej 

do 15.03.2024 r. do godz. 14:00 - potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej, w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej.

18.03.2024 r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

18.03.2024 r. o godz. 14:00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice, za pomocą indywidualnego hasła lub bezpośrednio w przedszkolu lub szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

 

Szczegóły i załączniki do pobrania - na stronie UG Dobra: https://dobraszczecinska.pl/site/szkolnictwo/297-2014-02-26-08-19-08/11424-informacja-o-naborze-do-przedszkoli,-punkt%C3%B3w-przedszkolnych-i-oddzia%C5%82%C3%B3w-przedszkolnych-na-rok-szkolny-2024-2025


Tekst: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s