Reklama r2m

 

Deklaracja dotycząca opłat za odpady na 2020 rok

Deklaracja dotycząca opłat za odpady na 2020 rok

UG Dobra przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020.

Deklarację taką powinni złożyć wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobra.

Za podstawę ustalenia wysokości opłaty na rok 2020 należy przyjąć ilość zużytej wody z danej nieruchomości w 2019 r., po uzyskaniu takiej informacji z Wodociągów Zachodniopomorskich.


Formularz deklaracji można otrzymać w placówkach UG Dobra lub pobrać ze stron WWW Urzędu: https://dobraszczecinska.pl/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2059&Itemid=394

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:  91 311 23 07, 91 421 45 85, 91 421 44 43, a pomocy przy wypełnianiu udzielają także pracownicy Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s