Reklama r2m

 

GIS: pozostałości pestycydu w kaszy jaglanej

GIS: pozostałości pestycydu w kaszy jaglanej


Główny Inspektor Sanitarny (GIS) poinformował o wykryciu przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pestycydu - chlorpiryfosu w niżej wymienionej partii kaszy jaglanej.

Chlorpiryfos jest substancją szkodliwą dla zdrowia i każdy poziom przekraczający ustaloną wartość najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości może potencjalne stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.


Szczegóły dotyczące produktóu

Nazwa produktu: KRAW PAK Kasza jaglana, 500g
Producent: FPHU "KRAWPAK" Stanisław Krawczyk, Rogóźno Kolonia 29, 22- 600 Tomaszów Lubelski
Numer partii: 2023 07 03
Data minimalnej trwałości: 19/09/2024

 

 

 

Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy spożywać partii kaszy jaglanej określonej w tym komunikacie.


Info i grafika: Główny Inspektorat Sanitarny

 

Reklama r6s