Wiadomości z gminy

Reklama r2m

 

Konsultacje społeczne - w kolejnych miejscowościach Gminy Dobra

Konsultacje społeczne - w kolejnych miejscowościach Gminy Dobra


UG Dobra zaprasza na spotkania z mieszkańcami w miejscowościach: Stolec, Rzędziny, Skarbimierzyce, Wąwelnica, Dołuje, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra.

Spotkania zaplanowano w dniach 30.06 - 12.07, w każdej z miejscowości w innym dniu.


Informujemy, iż trwają konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra, w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18). Głównym celem konsultacji jest możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

 

 

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie mieszkańców w miejscowościach: Stolec, Rzędziny, Skarbimierzyce, Wąwelnica, Dołuje, które odbędą się w następujących terminach: 

  • Stolec: 30.06.2021 r. godz. 17.00: Klub, Stolec 9, 72-003 Dobra,
  • Rzędziny: 01.07.2021 r. godz. 17.00: Klub, Rzędziny 19, 72-003 Dobra,
  • Skarbimierzyce: 08.07.2021 r. godz. 17.00: Klub, Skarbimierzyce 17, 72-002 Dołuje,
  • Wąwelnica: 09.07.2021 r. godz. 17.00: Klub, Wąwelnica 5A, 72-002 Dołuje,
  • Dołuje: 12.07.2021 r. godz. 17.00: Klub, ul. Żubrza 7, 72-002 Dołuje,

 

Spotkania poświęcone będą informowaniu mieszkańców o znaczeniu i wyjaśnieniu założeń Studium w oparciu m.in. o posiadany bilans oraz pozyskaniu oczekiwań i potrzeb mieszkanek i mieszkańców w kontekście opracowania Studium. Spotkania będą miały na celu ukierunkowanie na włączenie mieszkańców na etapie powstawania założeń i koncepcji nowego Studium, zapoznanie z zakresem opracowania Studium, omówienie procedury planistycznej, przebiegu konsultacji społecznych a także zebranie wniosków oraz poznanie problemów i potrzeb mieszkańców.

Spotkania prowadzone będą z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Zapraszamy do czynnego udziału.


Info i grafika: UG Dobra

 

Reklama r6s