Ostrzeżenie meteo - oblodzenie

Ostrzeżenia
calendar-meteo4b
Termin: 2020-03-14 18:00 - 2020-03-15 08:00

Prognozuje się spadek temperatury do -3°C, a przy gruncie do -7°C

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do -3°C, a przy gruncie do -7°C.
Ostrzeżenie obowiązuje od 2020-03-14 / 18:00 do 2020-03-15 / 08:00.
Prawdopodobieństwo wystąpienia: 85%
Stopień zagrożenia: 1 w skali 1-3.

Źródło: IMGW-PIB [ http://pogodynka.pl/ostrzezenia ]
Ostrzeżenie 12/2020 z 2020-03-14 / 13:52

 

 

Terminy


  • Od 2020-03-14 18:00 do 2020-03-15 08:00