sesja

Titel Veröffentlichungsdatum
I Sesja Rady Gminy Dobra nowej kadencji i powitanie Wójt Magdaleny Zagrodzkiej 06. Mai 2024
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dobra - zmiany w budżetach 21. August 2022
Rada Gminy Dobra nowej kadencji - skład rady i wybór przewodniczącego 07. Mai 2024
Sesja Rady Gminy Dobra - budżet na 2024, rozwój sieci wodociągowej 26. Dezember 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - dotacje na remont zabytków, zmiany w planach 24. Oktober 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - dyskusja nad raportem o stanie gminy, wotum zaufania 26. Juni 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - i ciąg dalszy rewolucji śmieciowej 27. April 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - kasyno gry w Mierzynie, sprawozdania komisji 16. Dezember 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - kolejny raz bez funduszu sołeckiego? 29. März 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - kontrola w SG i placów zabaw, petycja dotycząca odpadów 26. April 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - kultura Wójt Gminy Dobra... 03. Januar 2024
Sesja Rady Gminy Dobra - plany miejscowe dla działek w Buku i Mierzynie 23. Februar 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - podatki na 2023, zmiana planów zagospodarowania 17. September 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - powołanie komisji stałych i ustalenia wynagrodzenia Wójta 16. Mai 2024
Sesja Rady Gminy Dobra - skargi na UG Dobra i Wójta, realizacja zadań oświatowych 26. November 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - skargi na Wójta, fundusz sołecki, placówka wsparcia 27. März 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - skargi na Wójta, zmiany w planach zagospodarowania 20. November 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - sprawozdania z działalności, program opieki nad zabytkami 19. April 2024
Sesja Rady Gminy Dobra - sprawozdania z działalności, skargi na Wójta, informacje 18. März 2024
Sesja Rady Gminy Dobra - utrzymanie infrastruktury zaopatrzenia w wodę 24. Oktober 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - wotum zaufania dla Wójt i problemy w Wąwelnicy 13. Juni 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - wsparcie powiatu przy remontach dróg 18. September 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - zamknięcie cmentarzy, współpraca z NGO w 2022 20. Mai 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - zmiana opłaty targowej, skargi na Wójta, petycje 19. Februar 2024
Sesja Rady Gminy: budżet i plan pracy na 2022, podsumowanie pracy w 2021, plany inwestycyjne 22. Dezember 2021