Niezbędnik rowerzysty

Niezbędnik rowerzysty - czyli o czym trzeba pamiętać

Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych kwestii, o jakich rowerzysta powinien pamiętać.

Wyposażenie roweru można podzielić na obowiązkowe i dodatkowe.

Obowiązkowo rower powinien być wyposażony:

 • z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, które może być migające
 • z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające
 • w co najmniej jeden sprawnie działający hamulec
 • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku

UWAGA! Na terenie Niemiec zabronione jest używanie świateł migających!


Dodatkowo rower może być wyposażony:
 • w światła odblaskowe barwy żółtej samochodowej na bocznych płaszczyznach kół (z każdego boku powinny być widoczne co najmniej dwa światła: co najmniej po jednym umieszczonym na kole przedniej osi oraz na kole tylnej osi)
 • w światła odblaskowe barwy żółtej samochodowej na pedałach roweru i motoroweru
 • w światła odblaskowe barwy białej - dodatkowo z przodu roweru i wózka rowerowego
 • lusterko boczne

Zalecane dla zwiększenia bezpieczeństwa:
 • kask ochronny
 • odzież wyposażona lub doposażona w elementy odblaskowe
Uprawnienia
Osoby niepełnoletnie (10-18 lat) nabywają uprawnienia do prowadzenie roweru wraz ze zdaniem egzaminu na kartę rowerową lub uzyskaniem prawa jazdy kat. AM, A1, B1 lub T.

Osoby pełnoletnie (od 18 lat), nie są obowiązane do posiadania dokumentu stwierdzającego nabycie uprawnień do kierowania rowerem, ale nie zwalnia ich to ze znajomości i stosowania się do przepisów ruchu drogowego.


Jazda po...
Rowerzysta powinien jechać:
1. po "drodze dla rowerów" lub po "pasie ruchu dla rowerów" - jeśli są wyznaczone
2. lub po "drodze dla rowerów i pieszych", ale ustępuje miejsca pieszym
3. w razie braku wyżej wymienionych dróg - poboczem
4. w razie braku pobocza lub przy jego złym stanie albo utrudnianiu ruchu pieszym - po jezdni
5. po chodniku, ustępując miejsca pieszym, ale tylko w sytuacjach wyjątkowych jak:
 a) opieka nad dzieckiem do 10 lat kierującym rowerem
 b) ruch pojazdów na drodze jest dozwolony z prędkością powyżej 50km/w i chodnik ma co najmniej 2m szerokości i nie ma drogi dla rowerów ani pasa ruchu dla rowerów
 c) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na drodze (śnieg, silny wiatr, ulewa, mgła)

Zabroniona jest jazda po drogach ekspresowych i autostradach.


Jazda "obok"
Co do zasady - kierującemu rowerem zabrania się jazdy obok innego uczestnika ruchu.
Dopuszcza się jednak, wyjątkowo, jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.


Jazda w grupie
W większej grupie rowerzystów należy jeździć gęsiego, jeden za drugim.
Liczba rowerów lub wózków rowerowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15.


Zakazy szczególne - zabrania się rowerzystom i motorowerzystom:
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
 • czepiania się pojazdów
W zależności od wieku dziecka zabranego na rowerową przejażdżkę możliwe są różne sytuacje poruszania się po drogach:

Dziecko do lat 7:
 • przewożenie w specjalnym foteliku
 • w przyczepce dostosowanej do przewożenia dzieci


Dziecko w wieku 7-10 lat - jest traktowane jako pieszy, a zatem:
 • porusza się tylko pod opieką osoby dorosłej - dziecko musi jechać po chodniku lub drodze dla pieszych, a opiekun - może jechać po chodniku, ale także obok dziecka - po drodze
 • w razie braku chodnika dziecko i opiekun poruszają się jak piesi poboczem - a więc po lewej stronie jezdni!


Dziecko w wieku 10-18 lat:
 • może samodzielnie poruszać się po drodze tylko, gdy posiada kartę rowerową albo prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T
 • porusza się zgodnie z ogólnymi zasadmi ruchu rowerów (jezdnia/droga dla rowerów/pobocze/chodnik)
 • gdy nie ma karty rowerowej - nie może jeździć rowerem ani po chodniku (bo nie jest już traktowane jako pieszy) ani po jezdni (bo nie ma uprawnień)...
 • Zawsze używaj roweru sprawnego i prawidłowo wyposażonego.
 • Zakładaj kask i jasne, rzucające się w oczy ubranie, najlepiej wyposażone w odblaski.
 • Zanim ruszysz – zawsze się rozejrzyj! Włączając się do ruchu jesteś zobowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.
 • Korzystaj z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są dostępne dla Twojego kierunku jazdy.
 • Nie korzystaj podczas jazdy ze słuchawek (ograniczają dźwięki ruchu ulicznego)
 • Unikaj kapturów ograniczających widoczność.
 • Podczas jazdy rowerem nie rozmawiaj przez telefon.
 • Przekraczaj jezdnię na przejazdach dla rowerów. Na przejściach dla pieszych przeprowadzaj rower.
 • Wyraźnie i odpowiednio wcześniej sygnalizuj zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu.
 • Przestrzegaj przepisów, uważaj na znaki.
 • Stosuj się do zasady ograniczonego zaufania.
Wyposażenie roweru i rowerzysty

Wyposażenie roweru można podzielić na obowiązkowe i dodatkowe.

Obowiązkowo rower powinien być wyposażony:

 • z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, które może być migające
 • z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające
 • w co najmniej jeden sprawnie działający hamulec
 • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku

UWAGA! Na terenie Niemiec zabronione jest używanie świateł migających!


Dodatkowo rower może być wyposażony:
 • w światła odblaskowe barwy żółtej samochodowej na bocznych płaszczyznach kół (z każdego boku powinny być widoczne co najmniej dwa światła: co najmniej po jednym umieszczonym na kole przedniej osi oraz na kole tylnej osi)
 • w światła odblaskowe barwy żółtej samochodowej na pedałach roweru i motoroweru
 • w światła odblaskowe barwy białej - dodatkowo z przodu roweru i wózka rowerowego
 • lusterko boczne

Zalecane dla zwiększenia bezpieczeństwa:
 • kask ochronny
 • odzież wyposażona lub doposażona w elementy odblaskowe
Informacje na podstawie publikacji bezpłatnej: "Poradnik rowerzysty", wydanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Opracowanie merytoryczne publikacji: Wydział Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie.