Reklama

 

UG Dobra: opieka wytchnieniowa w roku 2022

UG Dobra: opieka wytchnieniowa w roku 2022


Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie  odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

 

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który można przeznaczyć na odpoczynek, jak również na załatwienie niezbędnych  spraw.

Całkowita wartość zadania wynosi  39.168 zł
Kwota dofinansowania Programu  wynosi 39.168 zł

 

Gmina Dobra realizuje  Program   opieki wytchnieniowej w formie   pobytu dziennego w miejscu  zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Limit opieki wytchnieniowej na 1 uczestnika Programu w 2022 r. świadczonej w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin.

Warunkiem przystąpienia do Programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2022 jest złożenie :

  • karty zgłoszeniowej
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny

 

Cel  Programu                                             

Głównym celem Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W  Gminie Dobra Program  realizowany będzie w formie usługi wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i zostaną nim objęte 4 rodziny;  2 osoby dorosłe i 2 dzieci.                                                                               

Kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24 a - Telefon: 91 311 33 93;     91 424 19 79

 

Kierownik  Ośrodka Pomocy  Społecznej w Dobrej

Krystyna  Ryszkiewicz


Info i grafika: UG Dobra

 

Reklama