Reklama r2m

 

Remont drogi

Plany modernizacji ul. Wesołej i Zacisznej


Budowa i przebudowa dróg wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną oraz likwidacja wszelkich kolizji, biorąc pod uwagę sieć odwodnienia i zjazdy na posesję.

Tak w dużym skrócie przedstawia się plan modernizacji ulic Wesołej i Zacisznej. Ze względu na utrudnienia związane ze stanem epidemii - realizacja planu może się znacznie opóźnić.

 

Opracowanie dokumentacji technicznej miało zostać wykonane do 15 maja tego roku. Jej przedmiotem miał być m.in. remont nawierzchni drogowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz elementy wodociągowe.

Z powodu utrzymującego się stanu zagrożenia epidemicznego wyniknęły utrudnienia w postaci wydłużenia procedur administracyjnych. Dlatego też termin realizacji zamówienia (czyli opracowania dokumentacji projektowej) przesunięto do 30 września 2020 r.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s