Reklama r2m

 

Gospodarka odpadami

Opłaty za gospodarowanie odpadami w Gminie Dobra


UG Dobra przypomina o terminach regulowania opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Dobra.

Co do zasady - końcem tego terminu jest 10-ty dzień miesiąca następnego po tym, za który następuje opłata.

 

Styczeń i grudzień są wyjątkami od tej zasady. W okresie całego roku terminy wyglądają następująco:

 • styczeń i luty - do 10-go marca,
 • marzec - do 10-go kwietnia,
 • kwiecień - do 10-go maja,
 • maj - do 10-go czerwca,
 • czerwiec - do 10-go lipca,
 • lipiec - do 10-go  sierpnia ,
 • sierpień - do 10-go września,
 • wrzesień - do 10-go października,
 • październik - do 10-go listopada,
 • listopad i grudzień - do 10-go grudnia.

 

Wysokość opłaty określona zostaje w deklaracji złożonej za dany rok kalendarzowy.

Uiszczanie opłaty:

 • na przypisany dla każdej nieruchomości indywidualny numer rachunku bankowego (nadany przez UG)
 • osobiście w kasie w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji (Dobra, ul. Graniczna 39b)

Kasa WGOKiE jest czynna w poniedziałki w godz. 08:30-16:30, a w pozostałe robocze dni tygodnia (wt-pt) - w godz. 07:00-14:30. W ostatni dzień roboczy miesiąca kasa jest czynna krócej o godzinę.

Bieżące informacje w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać pod nr tel. 91 311 34 16


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s