Reklama r2m

 

Mierzyn - stan ludności i liczba uczniów na koniec 2022 r.

Mierzyn - stan ludności i liczba uczniów na koniec 2022 r.


Jak co roku przekazujemy zaktualizowane podstawowe informacje o ludności naszej wsi: ile osób zamieszkuje, ile jest zameldowanych, ilu uczniów uczęszcza do PSP Mierzyn.

Co zmieniło się w ciągu ostatniego roku? Jakie są aktualne liczby jeśli chodzi o ludność Mierzyna? Przedstawiamy dzięki informacjom uzyskanym z UG Dobra.

Tym razem także o liczbie uczniów z Ukrainy i o coraz mniej wiarygodnej liczbie określającej 'mieszkających' w Mierzynie.Na koniec 2022 r. w Mierzynie było zameldowanych 8 769 osób z czego 4 589 to kobiety (52,3%), a 4 180 to mężczyźni (47,7%).

Liczba mieszkańców określona na podstawie deklaracji "śmieciowych" (a więc włączając zameldowanych) wynosi ponad 10 168 i jest niższa o ponad 2 tysiące w stosunku do informacji sprzed roku (12 180).

Niestety, liczba mieszkających nie jest dokładna i staje się z roku na rok coraz mniej wiarygodną. Liczba "10168" podana przez UG Dobra jest obarczona błędem (zaniżona) ze względu na to, że od 2021 roku właściciele nieruchomości nie mają obowiązku podawania w deklaracjach "śmieciowych" liczby osób mieszkających, a co więcej - zarządy nieruchomości wielolokalowych nie podają liczby mieszkańców w ogóle.

Niemniej wydaje się, że podana rok temu liczba 12,2 tys. mieszkających jest bardziej adekwatną do określenia stanu mieszkańców naszej wsi.

 

Liczba uczniów w PSP Mierzyn wynosi 923, w przedszkolach Nr 1 i Nr 2 - odpowiednio: 226 i 91 dzieci. Wśród uczniów PSP Mierzyn jest 50 dzieci przybyłych z Ukrainy i posiadających status uchodźcy, natomiast w przedszkolu nr 1 jest 3 uczniów z Ukrainy.

Zameldowani mieszkańcy Mierzyna stanowią na 2022-12-31 ok. 35,4% ludności Gminy Dobra (24 765 zameldowanych osób) - czyli mocno ponad 1/3.

 

Jak wygląda zmiana w stosunku do lat poprzednich? Najlepiej zajrzeć do menu "Mierzyn" / "O Mierzynie" - prosta tabela przejrzyście ukazuje wartości i ich zmiany na przestrzeni ostatnich lat.

Przez rok 2021 przybyły w Mierzynie 253 osoby zameldowane, a przez ostatni - 2022 r. przybyło nam 275 osób.

Informacje liczbowe na stronie głównej portalu oraz w sekcji "O Mierzynie" - zostały zaktualizowane.


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak
Źródło: UG Dobra

 

Reklama r6s