Reklama r2m

 

Nabór do przedszkoli

Dofinansowanie do nowych miejsc w przedszkolu w Mierzynie


Wójt Gminy Dobra poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu złożonego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie wniosku na dofinansowanie projektu "DLA DOBRA DZIECI – utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra".

Wartość projektu wynosi blisko ponad 1,7 mln zł, w tym wartość dofinansowania to ponad 1,4 mln zł a wkład własny Gminy - nieco ponad 257 tys. zł.

 

Informacja Wójta Gminy:

 

Uprzejmie informuję, iż złożony przez Gminę Dobra w dniu 06 grudnia 2019 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19 na dofinansowanie projektu pn. "DLA DOBRA DZIECI – utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" (w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie) został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oceny Projektów i wybrany do dofinansowania.

Wartość projektu wynosi ogółem 1 718 156,38 zł, w tym wartość dofinansowania 1 460 432,92 zł, wkład własny Gminy 257 723,46 zł. Projekt realizowany będzie do 31.08.2021 r.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci wieku od 3-5 lat, poprzez utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie.

W ramach projektu dofinansowane będą: kursy doskonalące dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, zajęcia dodatkowe dla dzieci, zakup mebli i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek, komputerów, monitorów interaktywnych, programów multimedialnych itp.

W chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s