Reklama r2m

 

Wójt Gminy Dobra oczekuje niemal podwojenia swojego wynagrodzenia

Wójt Gminy Dobra oczekuje niemal podwojenia swojego wynagrodzenia


Ta "znacząca" delikatnie ujmując podwyżka to dokładnie wzrost o 88,7%. Mają o niej decydować Radni Gminy Dobra na najbliższym posiedzeniu - w czwartek, 25 listopada 2021 r.

Zmiana miała by zostać zastosowana wstecz, do wynagrodzenia od 1 sierpnia 2021 r., co może oznaczać świąteczną gratyfikację dodatkowo o ponad 40 tys. zł brutto.

Sprawdziliśmy, jak uzasadnia sama Wójt taką podwyżkę i jak wynagrodzenie dla tego stanowiska kształtowało się wcześniej.

 

Dotychczasowe wynagrodzenie Wójta Gminy Dobra było uchwalone w listopadzie 2018 r. i wynosiło łącznie 10 620 zł brutto.  Nowe wynagrodzenie łączne Wójta Gminy Dobra miałoby wynieść 20 039 zł brutto, a tylko jego zasadniczy składnik to mniej więcej tyle, ile dotychczasowe łączne wynagrodzenie.

Po 3-ch latach (2018 -> 2021) podwyżka o 88,7% to całkiem niezły wzrost, trudny do osiągnięcia nawet w sektorze prywatnym.

Poniżej przedstawiamy porównanie wynagrodzenia i jego składników w latach 2014, 2018 i ewentualnie 2021 (czyli w tych latach, w których następowała zmiana):

  2014 zmiana 2018 zmiana 2021
wynagrodzenie zasadnicze 6 000 -20,0% 4 800 117,3% 10 430
dodatek funkcyjny 2 100 0,0% 2 100 61,0% 3 380
dodatek specjalny 2 997 -7,9% 2 760 50,1% 4 143
dod. za wieloletnią pracę 1 200 -20,0% 960 117,3% 2 086
razem 12 297 -13,6% 10 620 88,7% 20 039

Dane na podstawie Uchwał i projektu uchwały Rady Gminy Dobra

Jak widać - w roku 2018 nastąpiło obniżenie wynagrodzenia Wójta o ponad 13%.  Gdyby porównać obecną propozycję podwyżki do roku 2014 - wzrost całkowity byłby na poziomie 63%.

Wzrost miałby mieć zastosowanie do wynagrodzenia należnego od 1 sierpnia 2021 r. co oznacza, że w grudniu 2021 Wójt może spodziewać się dodatkowo ponad 40 tys. zł brutto (z zaległymi wzrostami wynagrodzenia). I to nie mówiąc o "nowej" pensji na grudzień.

 

Jak ma się poziom wynagrodzenia do przepisów?

W projekcie uchwały Wójt powołuje się na Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Dla wójtów gmin o liczbie mieszkańców od 15 do 100 tysięcy określono:

  1. maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego: 10 430 zł
  2. maksymalny pozom dodatku funkcyjnego: 3 450 zł

Wójt Gminy Dobra wnioskuje o wynagrodzenie dla składników:

  1. zasadniczego: 10 430 zł
  2. dodatku funkcyjnego: 3 380 zł

Czyli praktycznie Wójt oczekuje maksymalnego dopuszczalnego pułapu tych składników po podwyżce - tak samo jak w gminach o wielkości 80 czy 90 tys. mieszkańców.

Przyznać należy jednak, że różnice pomiędzy maksymalnymi pułapami dla poszczególnych grup wielkości gmin określone we wspomnianym Rozporządzeniu są niewielkie - dla przykładu maksymalne zasadnicze wynagrodzenie wójta w gminach:

  • do 15 tys. mieszkańców: 10 250 zł
  • od 15 do 100 tys. mieszkańców: 10 430 zł
  • powyżej 100 tys. mieszkańców: 10 770 zł

 

Jak uzasadnia wzrost wynagrodzenia … sama Wójt? 

zacytujmy:

"Wzrost wynagrodzenia uzasadnia zarówno zakres wykonywanych obowiązków jak i specyfika gminy. Gmina Dobra to prężnie rozwijająca się gmina, w której dominuje budownictwo mieszkaniowe. Wiąże się to ze wzrostem liczby mieszkańców, a tym samym z koniecznością zapewnienia tym mieszkańcom odpowiednich warunków życia.
(…)
Wielość realizowanych zadań i ograniczone środki budżetowe nakładają na Wójta dodatkowe obowiązki w zakresie pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, w tym ze środków pochodzących z UE, czy też obecnie w ramach środków z programu Polski Ład.

Wójt obecnie realizuje swoje obowiązki bez powołania Zastępcy Wójta, poświęca całą swą energię na realizację zadań gminy i poprawę warunków życia jej mieszkańców, co w pełni uzasadnia zwiększenie wynagrodzenia."

Ocenę pozostawiamy czytającym.


Info: UG Dobra, opracowanie własne

 

Reklama r6s