Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - wydanie decyzji dotyczącej sieci gazowej - ul. Rolnicza


W  piątek, 2020-07-10, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji dotyczącej rozbudowy sieci gazowej poprzez budowę odcinka gazociągu na terenie działki 302/96 w rejonie ul. Rolniczej.

Strony mogą zapoznać się z decyzją i aktami sprawy w Referacie Planowania przestrzennego w Dobrej oraz odwołać się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w ciągu 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.


Zainteresowani zapoznaniem się z decyzją i aktami sprawy powinni wcześniej umówić (telefonicznie) termin przyjścia.
Tel. kontaktowy: (91) 424 19 76.
Referat Planowania przestrzennego w Dobrej przy ul. Granicznej 24 udostępnia akta sprawy:

  • w poniedziałki w godz.: 8:30-16:30
  • w środy i czwartki w godz.: 7:00-15:00

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia, a więc do 2020-07-24.

 

Reklama r6s