Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - przebudowa sieci energetycznej - Łukasińskiego

W środę, 2020-08-19, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

"Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek nr: 19/61, 22/61, położonych w rejonie ul. Łukasińskiego w Mierzynie".


Obwieszczenie uważa się - zgodnie z pismem gminy - za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia. W terminie 14 dni strony mogą także składać odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Z decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24) - po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 91 424 19 76):

  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00

 

Reklama r6s