Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - przebudowa sieci energetycznej - Łukasińskiego

We wtorek, 2020-07-28, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

"Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek nr: 19/61, 22/61, położonych w rejonie ul. Łukasińskiego w Mierzynie".


Obwieszczenie uważa się - zgodnie z pismem gminy - za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia, a więc do 2020-08-11.

Strony postępowania mogą zapoznawać się z postanowieniem w Referacie Planowania Przestrzennego w Dobrej, ul. Graniczna 24a - po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 

Reklama r6s