Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - postępowanie dotyczące linii energetycznej

W czwartek, 2021-07-01, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu administracyjnym dla budowy kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 339 w ciągu ul. Wędrownej.

Strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w ciągu 14 dni w Referacie Planowania przestrzennego w Dobrej.


Referat Planowania przestrzennego w Dobrej przy ul. Granicznej 24 udostępnia akta sprawy:

  • w poniedziałki w godz.: 8:30-16:30
  • w środy i czwartki w godz.: 7:00-15:00

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.Info: UG Dobra

 

Reklama r6s