Zgłoszenie zorganizowanego wypoczynku dzieci

Poniżej jest formatka do zgłoszenia pojedynczego zorganizowanego wypoczynku dzieci. Zgłoszenie jest bezpłatne, jednak administrator portalu zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do organizatora z prośbą o dobrowolne wyrażenie opinii na temat działania tej usługi.

Warunki przyjęcia zgłoszenia do publikacji:
  • wypełnione są wszystkie pola obowiązkowe, czyli oznaczone (*)
  • pola są wypełnione poprawnymi, rzeczywistymi danymi
  • wypoczynek musi trwać co najmniej 1 pełny dzień (min. 8h) z zapewnioną opieką nad dzieckiem i wyżywieniem i obejmować okres wakacji/ferii
  • wypoczynek musi być praktycznie dostępny dla dzieci z Mierzyna (np. nieuciążliwe dowożenie na miejsce wypoczynku - przykład: półkolonia w Policach będzie traktowana jako praktycznie niedostępna, bo codzienne dowożenie dziecka do Polic zostanie uznane jako uciążliwe)
  • informacje o wypoczynku są publicznie dostępne, a link do tej informacji musi być wpisany do pola "Link do strony WWW"
  • pole "Uwagi" służy tylko do przekazania uwag do administratora portalu i jego treść nie będzie publikowana. Tutaj można np. wpisać uzasadnienie dlaczego informacja o półkolonii w Policach powinna być zamieszczona jako praktycznie dostępna

Zgłoszenie powinno zostać opublikowane w ciągu 24h. W przypadku wątpliwości lub odrzucenia zgłoszenia - organizator zostanie powiadomiony e-mailem.
Proszę wypełnić wymagane pola!
Proszę wypełnić wymagane pola!
Proszę wypełnić wymagane pola!
Proszę wypełnić wymagane pola!
Proszę wypełnić wymagane pola!
Proszę wypełnić wymagane pola!
Proszę wypełnić wymagane pola!
Proszę wypełnić wymagane pola!
Proszę wypełnić wymagane pola!
Proszę wypełnić wymagane pola!
Proszę wypełnić wymagane pola!
Proszę wypełnić wymagane pola!
Proszę wypełnić wymagane pola!
Proszę wypełnić wymagane pola!

Please make sure that, re-captcha pluging is enabled