Wiarygodność danych czujnika

Wiarygodność danych czujnika smogu

 

Czyli – jak bardzo można ufać wynikom pomiarów? Czy są porównywalne z innymi? Co ma na nie wpływ?

Czy chcemy, aby czujnik pokazywał takie dane jakie zmierzył, czy takie, jakie… chcielibyśmy widzieć?

 

Subiektywny tekst pisany przez laika – czytanie na własną odpowiedzialność ;)

 

Czujniki takie jak stosowany w Mierzyn-meteo nazywane są osobistymi, domowymi, prywatnymi. Z tych 3-ch określeń chyba najtrafniejsze jest ostatnie i takim będę się posługiwał.

 

Zasadność stosowania czujników prywatnych jest często podważana i niestety, nierzadko, słusznie.

Stosowanie czujników prywatnych jest "atakowane" ze strony odpowiedzialnych za państwowe stacje pomiarowe (Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – GIOŚ, oraz Wojewódzkich Inspektoratów – WIOŚ) jako używanie urządzeń bez certyfikacji, bez weryfikacji poprawności działania urządzeń pomiarowych i co najważniejsze – bez sprawdzenia sposobu i miejsca instalacji czujnika.

Także pomiędzy producentami czujników prywatnych toczy się cicha walka, a argumenty są podobne, tyle, że wysuwane w stosunku do konkurencji.

 

Obserwowałem od kilku dni działanie czujnika smogu Mierzyn-meteo, gromadząc dane porównawcze (średnie godzinowe) dla pyłów PM2.5 oraz PM10 (te mierzy LookO2) - z 3 szczecińskimi stacjami pomiarowymi GIOŚ: ul. Piłsudskiego (tylko PM2.5), ul. Łączna (tylko PM10) i ul. Andrzejewskiego (prawobrzeże – PM2.5 i PM10).

Korzystałem z apki smartfonowej "Kanarek", pozwalającej na otrzymanie wyników w sposób podobny. Jedynym mankamentem było opóźnienie prezentacji danych ze stacji GIOŚ.

Obserwując na mapie wyniki stacji tego samego typu (LookO2) odniosłem wrażenie, że prezentują zawyżone wyniki. Wrażenie subiektywne, wizualne, nie poparte żadnymi dowodami – ale wynikające z intuicji i doświadczenia w analizie danych.

 

Co może więc powodować niewłaściwe lub "niewłaściwe" wyniki pomiarów?

 

Czujnik – jego awaria lub niewłaściwa kalibracja. Może faktycznie pokazuje czasami wyniki zawyżone, ale nie widziałbym tutaj technicznego problemu samego czujnika, bo czasami wyniki są bardzo odmienne od pobliskich stacji GIOŚ, a czasami – bardzo podobne.

 

Zamocowanie czujnika – mój czujnik starałem się mocować maksymalnie zgodnie z zaleceniami producenta i to mi się udało moim zdaniem idealnie. Nie jest idealnie wg rozporządzenia Ministra Środowiska – ale nie mam takich warunków (kilka metrów od budynków, balkonów, drzew i innych przeszkód lub co najmniej 0,5 m od najbliższego budynku dla pomiaru przy linii zabudowy). Niemniej czujnik jest odsunięty od ściany budynku, na odpowiedniej wysokości, w miejscu przewiewnym. Tutaj także nie widzę problemu.

 

Lokalizacja czujnika – i tu mogę pokusić się o ciekawe domniemanie. Wydawało mi się, że czujnik nie jest "narażony" na bezpośredni wpływ dymu z domów opalanych węglem, miałem czy drewnem. Może w pewnym stopniu na dymy z kominków. Ale (nie wdając się w szczegóły) doszedłem po kilku dniach do wniosku, że moja lokalizacja (Mierzyn-Kolonia) może być czymś w rodzaju "korytarza powietrznego", który niekiedy zatrzymuje na jakiś czas masę powietrza (mniej lub bardziej czystą), a niekiedy ją "przewiewa".

To kwestia dylematu lokalizacji czujników w tzw. skali makro – czyli takiej, która dawałaby wyniki reprezentatywne dla jak największego obszaru. Spotyka się twierdzenia, że czujniki odległe od siebie mniej niż 1km mogą dawać zupełnie odmienne odczyty, ale w każdym przypadku poprawne.

 

Aktualna pogoda – ma bardzo duży wpływ na wyniki prezentowane przez czujnik. Siła i kierunek wiatru, temperatura, opady – to wszystko mocno determinuje odczyty i może mieć znaczenie dla ich prawidłowości. Nawet mgła może powodować, że odczyty są zawyżone w sposób niezgodny z rzeczywistością. To właśnie pogodę "podejrzewam" o powodowanie największych różnic w odczytach między pobliskimi stacjami.

To pogoda może mieć także wpływ na wspomniane wyżej różnice w odczytach czy odczuwaniu jakości powietrza nawet pomiędzy sąsiednimi punktami pomiarowymi.

 

Jakość powietrza – czyli to, co czujnik ma właśnie mierzyć. Jak wspomniałem na początku – co chcemy uzyskać od czujnika? Wartość zmierzoną/rzeczywistą, czy wartość, jakiej oczekiwalibyśmy w swoim otoczeniu? W pierwszych dniach (nocach…) pracy czujnik Mierzyn-meteo pokazywał złą jakość powietrza. Nieco mnie to zirytowało, bo poniosłem trochę kosztów i nakładu pracy, aby całość uruchomić i obawiałem się, że po prostu urządzenie działa niepoprawnie. Wyszedłem na zewnątrz i… poczułem dym… "Przeprosiłem" więc mój czujnik i grzecznie wróciłem do domu :)

 

 

Czy można więc ufać wynikom mojego czujnika? Jak bardzo?

Krótko reasumując - mój prywatny i zapewne w jakimś stopniu subiektywny wniosek:

  • czujnik prywatny (jak z Mierzyn-meteo) nie może być traktowany jako równoważny miernik jakości powietrza dla stacji GIOŚ;
  • czujnik Mierzyn-meteo nie może być też traktowany jako gadżet, świecąca zabawka pokazująca jakieś dane w internecie;
  • czujnik ten może być traktowany jako w miarę poprawne źródło informacji o jakości powietrza w Mierzynie lub przynajmniej jego części;
  • czujnik Mierzyn-meteo jako pierwszy (?) czujnik w Mierzynie jest bardzo dobrym punktem odniesienia dla kolejnych czujników;
  • pomiar każdego czujnika jest silnie uzależniony od warunków pogodowych oraz warunków lokalnych (zabudowa, ukształtowanie terenu, rodzaj środowiska).

 

Poniżej w tabeli przedstawiam wspomniane porównanie wyników (średni godzinowy poziom normy) czujnika Mierzyn-meteo ze szczecińskimi stacjami GIOŚ. Czytając - proszę pamiętać o wpływie na wyniki: odległości między czujnikami, lokalizacji i otoczeniu poszczególnych czujników. Czasami duże różnice obserwuje się nawet między stacjami GIOŚ.

Na podstawie powyższego tekstu i tabelki poniżej każdy może sam ocenić, jak bardzo wyniki czujnika smogu Mierzyn-meteo uzna za wiarygodne.

W mojej ocenie - biorąc pod uwagę warunki pomiaru jakości powietrza i ich wyniki - czujnik pozwala na w miarę rzetelną i dość dobrą ocenę naszego powietrza.

 

czas wyliczenia średniej PM2,5 PM10
Mierzyn Piłsud Andrzej Mierzyn Łączna Andrzej
2018-11-28 10:00   119% 199%   70% 103%
2018-11-28 11:33 64%     38%    
2018-11-28 12:00   72% 49%   57% 41%
2018-11-28 15:00 80% 84% 69% 44% 42% 43%
2018-11-28 19:00   184% 177%   89% 99%
2018-11-28 20:56 212%     140%    
             
2018-11-29 07:00 200% 153% 115% 128% 59% 71%
2018-11-29 10:00 196% 157% 115% 132% 96% 84%
2018-11-29 11:00 208% 167% 126% 132% 95% 84%
2018-11-29 15:00 216% 176% 131% 134% 78% 80%
2018-11-29 20:00 215% 165% 146% 150% 94% 85%
             
2018-11-30 07:00 168% 113% 85% 106% 66% 50%
2018-11-30 09:00 144% 106% 80% 84% 81% 51%
2018-11-30 10:00   106% 60%   86% 54%
2018-11-30 10:45 148%     82%    
2018-11-30 14:00   116% 71%   83% 53%
2018-11-30 15:36 164%     104%    
2018-11-30 18:00   122% 59%   76% 57%
2018-11-30 19:57 164%     104%    
             
2018-12-01 10:00 196% 180% 131% 124% 70% 84%
2018-12-01 12:00 212% 211% 143% 144% 127% 94%
2018-12-01 14:21 284%     176%    
2018-12-01 16:00   204% 208%   123% 121%
2018-12-01 18:03 196%     120%    
             
2018-12-02 08:00 152% 89% 82% 94% 40% 41%
2018-12-02 09:00 140% 86% 62% 82% 40% 41%
2018-12-02 12:00 136% 87% 85% 80% 48% 35%
             
2018-12-03 07:00 60% 47% 20% 32% 18% 24%
2018-12-03 10:00 68% 84% 30% 36% 32% 23%
2018-12-03 12:00 52% 60% 28% 28% 18% 16%
2018-12-03 15:00 36% 61% 24% 22% 26% 15%
2018-12-03 16:00 40% 68% 41% 22% 22% 18%
2018-12-03 18:00 28% 62% 33% 14% 22% 22%
             
Mierzyn Mierzyn-meteo        
Piłsud GIOŚ-Piłsudskiego        
Łączna GIOŚ-Łączna        
Andrzej GIOŚ-Andrzejewskiego (prawobrzeże)    

Portal Mierzyn.PL

Portal Mierzyn.PL wystartował 10 grudnia 2018 r. w swojej podstawowej, skromnej wersji.

Założeniem jest stworzenie miejsca użytecznego i praktycznego dla mieszkańców Mierzyna a jednocześnie przekazującego jak najwięcej wiedzy o samym Mierzynie - tak codziennej jak i historycznej.

Nie jest intencją twórcy portalu tworzenie kolejnego miejsca do newsów i dyskusji - zatem nie znajdziecie tutaj ani bieżących wiadomości z życia Mierzyna (poza kalendarzem wydarzeń), ani forum dyskusyjnego.

W miarę rozwoju portalu będą sukcesywnie uruchamiane i rozwijane kolejne usługi, które powinny ułatwić korzystanie z portalu i życie w Mierzynie :)

Usługą, która zainicjowała budowę portalu stała się stacja pogodowa "Mierzyn-meteo", raportująca dane on-line do serwisu internetowego. Stacja mierzy dane pogodowe w centralnej części Mierzyna.

 

O zmianach na portalu w czasie jego funkcjonowania można przeczytać na blogu portalowym: XXXXXXX.

O pochodzeniu informacji tworzących portal można przeczytać na stronie: XXXXXXX.

O polityce prywatności można przeczytać na stronie: XXXXXXX.

Mogą także pojawić się regulaminy korzystania z poszczególnych usług, jeśli okaże się to niezbędne.

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności - RODO


1. Administratorem danych osobowych jest:

mukana.IT Grzegorz Krakowiak
ul. Akacjowa, 72-006 Mierzyn
NIP 8581413020, REGON 811218978
e-mail:

 

2. W czasie wizyty na tej stronie internetowej przetwarzane są następujące rodzaje informacji o użytkownikach:

a) podczas wysyłania informacji formularzem kontaktowym - imię i nazwisko nadawcy wiadomości, jego dane kontaktowe (e-mail a niekiedy numer telefonu), treść wiadomości (ewentualnie poprzedzoną tematem),
b) podczas wizyty na stronie – w postaci cookies: informacje techniczne pozwalające dopasować wyświetlanie strony do urządzenia użytkownika, informacje ułatwiające korzystanie ze strony, informacje statystyczne pozwalające ocenić potrzeby zmian w układzie i zawartości strony.
 

3. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest dobrowolna zgoda użytkownika oraz podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (np. udzielenie wyjaśnień po zapytaniu).

 

4. Celem przetwarzania tych informacji jest możliwość świadczenia usługi (udostępnienie na stronie WWW informacji oraz odpowiedź na przekazane zapytania przez formularz), na którą użytkownik się zdecyduje.

 

5. Dane przekazywane są tylko do administratora. Dane te mogą zostać częściowo powierzone do przetwarzania:
a) dostawcy hostingu
b) dostawcy usług analityki internetowej (Google Analytics)
c) dostawcy usług lokalizacyjnych (Google Maps)
d) dostawcy usług social media (Facebook)

 

6. W związku z tym wykorzystywane są usługi podmiotów zlokalizowanych poza UE, ale nie dotyczy to danych przekazywanych przez formularze na tej stronie, które w całości są przetwarzana na terenie Polski.

 

7. Gromadzone dane będą przetwarzane tak długo, jak długo wymaga cel, dla którego zostały zebrane – jednak nie dłużej niż pozwoli na to zgoda użytkownika.

 

8. Użytkownik w związku z przetwarzaniem jego danych ma prawo:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych do innego, wskazanego podmiotu,
f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

9. Dane nie są przetwarzane dla celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym – nie są przetwarzane w celu profilowania.

 

10. Dbałość o ochronę danych użytkowników – korzystamy z usług sprawdzonych dostawców hostingu, z którymi zawarte zostały odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych wg RODO. Połączenie z serwerem jest realizowane w technologii SSL (Secure Socket Layer – protokół "https").

 

11. Na tej stronie wykorzystywane są cookies – małe pliki zapisywane przez tę stronę na komputerze użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
W postaci cookies mogą być przechowywane:
a) informacje techniczne pozwalające dopasować wyświetlanie strony do urządzenia użytkownika,
b) informacje ułatwiające korzystanie ze strony,
c) informacje niezbędne w procesie uwierzytelnienia, bezpieczeństwa lub pamiętania preferencji użytkownika,
d) informacje statystyczne pozwalające nam ocenić potrzeby zmian w układzie i zawartości strony
e) informacje pozwalające na właściwe funkcjonowanie dodatków firm zewnętrznych na naszej stronie (jak np. odtwarzacz YouTube, prezentacja treści Facebook, widok mapy, itp.)


Użytkownik może w dowolnym czasie usunąć wybrane lub wszystkie cookies, albo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie obsługi cookies. Należy jednak pamiętać, że zmiany ustawień cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszej strony WWW, a w skrajnym przypadku – nawet uniemożliwić korzystanie ze strony WWW.

 

12. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO/GDPR).

 

13. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do informacji gromadzonych przez tę stronę WWW. Polityka prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na tej stronie z odpowiednim wyprzedzeniem.


Źródła informacji

Informacje na portalu gromadzone są z różnych źródeł. W miarę możliwości informacje są potwierdzane lub autoryzowane, aby były jak najbardziej rzetelne.

Każdorazowo, gdzie to niezbędne czy chociaż możliwe - poszczególne informacje mają podawane swoje źródło pochodzenia.

Nie zawsze jest to możliwe do zrealizowania, a czasami określenie źródła może okazać się nieprecyzyjne. W takiej sytuacji bardzo proszę o przesłanie na adres (lub formularzem kontaktowym) sprostowania, które będzie można uwzględnić.

 

W ogólnym ujęciu:

[A] logo portalu ("I love Mierzyn") - udostępnił Pan Jakub Bessarab

[B] informacje i zdjęcia dotyczące historii Mierzyna (wykorzystanie jako cytaty i podstawa opracowań własnych) - pochodzą z książki: "Mierzyn przez wieki", autor Marek Łuczak, wyd. Zapol Spółka Jawna, Szczecin 2013 - wykorzystane za zgodą autora - Pana dra Marka Łuczaka, prezesa Pomorskiego Towarzystwa Historycznego [http://pth.info.pl]

[C] informacje i zdjęcia dotyczące badań archeologicznych na terenie Mierzyna i historii z tym związanej pochodzą z profilu FB "Dolne Nadodrze - nadzory archeologiczne", twórca Marcin Dziewanowski - wykorzystane za zgodą właściciela - Pana Marcina Dziewanowskiego z Instytutu Archeologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [https://www.facebook.com/Nadodrze.archeologia.nadzory.Dziewanowski]

[D] dane statystyczne i demograficzne - pochodzą z informacji Głównego Urzędu Statystycznego [https://stat.gov.pl]

[E] dane geodezyjne i kartograficzne - pochodzą z informacji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii [http://www.gugik.gov.pl]

[F] szereg danych różnego rodzaju (informacje, dane statystyczne, geodezyjne, inne) - pochodzą z informacji Urzędu Gminy Dobra [https://dobraszczecinska.pl]

[G] dane meteorologiczne bieżące i archiwalne - pochodzą z własnej stacji pogodowej [https://meteo.mierzyn.pl]. Dane meteo (bieżące, archiwalne i prognozy) mogą pochodzić też z innych serwisów udostępniających je

[H] dane dotyczące ochrony środowiska, a zwłaszcza jakości powietrza (bieżące i archiwalne) - pochodzą z własnego czujnika smogu [https://meteo.mierzyn.pl]. Dane bieżące, archiwalne i prognozy mogą pochodzić też z innych serwisów udostępniających je, głównie ze stron Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.
 

 

Informacja

Portal Mierzyn.PL jest obsługiwany przez: mukana.IT Grzegorz Krakowiak.
Funkcjonowanie portalu może być uzależnione od działania dostawców innych usług.
Wykorzystanie danych: prywatnie - bez ograniczeń, komercyjnie - z wyraźnym oznaczeniem źródła danych.