Informacje o stacji Mierzyn-meteo

Poniżej kilka informacji o stacji Mierzyn-meteo - urządzeniu, pomiarach, lokalizacji
Stacja została uruchomiona w ostatnim tygodniu września 2018 r.
Przez kilka tygodni funkcjonowała pilotażowo, w trybie testowym.

Sprawdzana była jej współpraca z serwisem Weather Underground, możliwości pozyskiwania i gromadzenia danych, działanie z apką smartfonową.

Dodatkowo weryfikowane były odczyty stacji z innymi stacjami meteo.

12 października 2018 r. stacja znalazła się w miejscu docelowym. Jej montaż spowodował, że odczyty za ten dzień mogą być momentami mocno zakłócone.

Dane pomiarowe w trybie rzeczywistym zaczęły być gromadzone od 13 października 2018 r., a dokładnie - od 2018-10-13 / 02:00.
Stacja jest umiejscowiona w przybliżeniu w centralnej części Mierzyna, przy ul. Akacjowej.
Lokalizacja stacji jest przedstawiona na mapie:Współrzędne położenia stacji: 53º25'434" N  14º27'21" E / 26 m.n.p.m

Stacja zamontowana jest na wysokości ok. 10,5 m nad poziomem gruntu.
Powoduje to, że dane odczytywane ze stacji mogą różnić się od danych odczuwalnych na ziemi.
Niemniej taka lokalizacja pozwala na odczyt danych (w szczególności wiatru i opadów) niezakłócony przez otaczające zabudowania.


Stacja Mierzyn-meteo jest podłączona do serwisu Weather Underground, który skupia ponad 250tys. stacji pogodowych PWS.

W chwili pisania tego tekstu stacja Mierzyn-meteo wygląda na pierwszą i jedyną stację pogodową z Mierzyna, raportującą do tego serwisu, a być może w ogóle do internetu w sposób publicznie dostępny!

Lokalizacja stacji Mierzyn-meteo wpisała się znakomicie w sieć stacji Weather Underground w okolicy, pokrywając pusty obszar pomiędzy Szczecinem a granicą państwa:

Stacja Mierzyn-meteo dokonuje pomiarów:

 • temperatury w zakresie: -40 do +80 ºC
 • wilgotności w zakresie: 1 do 99%
 • opadów deszczu w zakresie: 0 do 19999 mm
 • prędkości wiatru w zakresie: 0 do 180 km/h (0 do 50 m/s)
 • kierunku wiatru
 • ciśnienia barometrycznego w zakresie: 540 do 1100 hPa
 • indeksu UV w zakresie: 0 do 16

Pomiary dokonywane są z dokładnością:
 • temperatura (-20 do +10 ºC): +/- 1,3%
 • temperatura (+10 do +55 ºC): +/- 0,4%
 • wilgotność: +/- 2,5%
 • opad deszczu: +/- 7%
 • prędkość wiatru: +/- 10%
 • kierunek wiatru: +/- 3º
 • ciśnienie barometryczne: +/- 5hPa
 • indeks UV: +/- 1
Serwis Weather Underground na podstawie pomiarów ze stacji Mierzyn-meteo prezentuje następujące dane:

 • temperatura zmierzona
 • temperatura odczuwalna [1]
 • punkt rosy [2]
 • opad deszczu (w ciągu godziny)
 • dzienna suma opadów deszczu
 • ciśnienie barometryczne
 • prędkość wiatru
 • porywy wiatru
 • kierunek wiatru
 • indeks UV [3]


Wyjaśnienie wybranych parametrów:
 1. temperatura odczuwalna: wielkość wyliczana na podstawie innych parametrów pogodowych, określająca odczucie temperaturowe odbierane przez ludzi i zwierzęta

 2. punkt rosy: dokładniej temperatura punktu rosy, czyli graniczna temperatura, poniżej której następuje zmiana stanu gazu. Praktycznie: temperatura, poniżej której następuje skroplenie pary wodnej do postaci rosy/mgły/szronu.

 3. indeks UV: standard pomiaru promieniowania ultrafioletowego (UV) emitowanego przez Słońce, mierzony w zakresie od 0 do 16. W praktyce nie spotyka się UV większego niż 11. Zakres UV od 0 do 2 oznacza brak zagrożeń dla człowieka. Rosnący UV od 3 wzwyż oznacza coraz większy wzrost zagrożenia dla człowieka i konieczność stosowania coraz mocniejszej ochrony.
Stacja Mierzyn-meteo to internetowa stacja pogodowa Eurochron EIWS 1.

Urządzenie klasy średniej w kategorii stacji PWS, ale o zwiększonej dokładności pomiarów.
Z tego powodu cena urządzenia jest wyższa mimo, że jednocześnie jest uboższe w dodatkowe wyposażenie (ekran LCD, czujnik wewnętrzny) niż inne stacje tej klasy.Stacja jest urządzeniem kompaktowym, wyposażonym w zwartej obudowie w niezbędne czujniki, zmontowane i skalibrowane przez producenta.

Własne ogniwa słoneczne wraz z zasilaniem bateryjnym oraz sygnalizacją spadku zasilania w stacji bazowej dają dużą pewność bezprzerwowej pracy stacji.