Usługi prezentowane przez portal Mierzyn.PL

Portal Mierzyn.PL udostępnia różnego rodzaju informacje - o zróżnicowanym zakresie i formie prezentacji. Dla usystematyzowania zawartości portalu, zarządzania ich zmianami i rozwojem portalu informacje zostały pogrupowane w zależności od charakteru lub obszaru życia jakiego dotyczą.

Informacje zgrupowane w ten sposób określane są jako usługa portalu - niezależnie od formy i objętości.

Dla przejrzystości zmian wprowadzonych w poszczególnych usługach kolejne etapy rozwoju nazywane są wersjami danej usługi i oznaczam dwucyfrowo: X.y, np.: 1.2.
Zmiana drugiej cyfry na wyższą oznacza wprowadzenie jakichś zmian w zakresie funkcjonowania danej usługi lub prezentowanych danych.
Zmiana pierwszej cyfry oznacza wprowadzanie znaczących zmian w portalu (np. dodanie części mapowej dla danej usługi).
Uwaga: kolejne zmiany nie muszą stanowić numeracji ciągłej.

Poniżej - usługi portalu wraz z historią zmian.
To zbiór ogólnych, podstawowych informacji o Mierzynie, taki niezbędnik dla każdego. Dotyczy dnia dzisiejszego, ale także historii - także sprzed naszej ery. To również szereg podstawowych informacji statystycznych o Mierzynie.


v. 1.0 [2018-12-10]
Pierwsza wersja usługi uruchomiona wraz ze startem portalu. Podstawowe informacje statystyczne o Mierzynie, krótkie opracowania na temat historii nowożytnej i p.n.e., wskazanie najbardziej charakterystycznych obiektów.

v. 1.1 [2019-01-31]
Zaktualizowano informację o liczbie zameldowanych oraz zamieszkujących Mierzyn, podając także dane porównawcze sprzed roku ("O Mierzynie"). Zaktualizowano informację o liczbie uczniów PSP Mierzyn, podając także dane porównawcze sprzed roku ("Charakterystyczne obiekty"). Poprawiono wygląd treści dla smartfonów - z informacji o historii Mierzyna.

v. 1.2 [2019-02-23]
Dodano punkt "Sołectwo Mierzyn" o samorządzie lokalnym oraz "Mierzyn na mapie" prezentujący mapę z możliwością wyświetlenia granic Mierzyna oraz poszczególnych jego obrębów ewidencyjnych. Mapa jest dość dokładna - powstała na bazie punktów kartograficznych z Państwowego Rejestru Granic (PRG) Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

v. 1.3 [2019-03-16]
Utworzenie widoku mapowego Mierzyna dla smartfonów, wraz z usprawnieniem obsługi listy obrębów i geolokalizacją użytkownika.

v. 1.4 [2019-04-09]
Dodano wykaz osób - Sołtysa i Radę Sołecką - po wyborach 2019-04-08.

v. 1.5 [2019-04-24]
Zmiana nazwy usługi z "Mierzyn-info" na "Mierzyn-opis". Rozbudowa menu "Mierzyn p.n.e." i dodanie informacji archeo o odkryciach 2018/19. Zmiana prezentacji zaludnienia w "O Mierzynie" na formę tabelaryczną.
To zbiór ogólnych, podstawowych informacji o najistotniejszych obiektach w Mierzynie, w szczególności obiektach użyteczności publicznej. Czyli - co i gdzie szybko znajdę na terenie Mierzyna.


v. 1.0 [2018-12-10]
Pierwsza wersja usługi uruchomiona wraz ze startem portalu. Zestaw kilkunastu wstępnie wybranych obiektów podzielonych na kilka kategorii, zaprezentowanych na mapie.

v. 1.1 [2019-03-16]
Utworzenie widoku mapowego dla smartfonów, wraz z usprawnieniem obsługi listy obiektów i geolokalizacją użytkownika.

v. 1.2 [2019-04-24]
Przeniesienie usługi z menu głównego portalu do podmenu "Usługi".


Zestaw informacji o mierzyńskich ulicach a także usługach świadczonych dla mieszkańców w odniesieniu do wskazanej ulicy. Prezentacja także w postaci mapowej. Istotny fragment dotyczy ZUD (zimowego utrzymania dróg).


v. 1.0 [2019-01-20]
Pierwsza wersja usługi - prezentacja mapy z możliwością wyświetlania poszczególnych ulic z podstawowymi informacjami o statusie i kategorii zimowego utrzymania (ZUD). Informacja o podziale ulic na kategorie ZUD i standardy ZUD. Telefony kontaktowe do odpowiedzialnych za ZUD.

v. 1.1 [2019-01-31]
Zaktualizowano informacje o odpowiedzialności i kontaktach w sprawie zimowego utrzymania dróg dla drogi krajowej (DK10 - Lubieszyńska/Welecka) oraz dla drogi powiatowej (część ul. Długiej).

v. 1.2 [2019-02-20]
Na podstawie informacji z UG Dobra doprecyzowano status własności ulic "mieszanych". Poprawiono przebiego niektórych ulic na mapie.

v. 1.3 [2019-02-23]
Zmiana legendy kolorów dla mapy ulic i usunięcie statusu "gminno-prywatna".
Dodanie na mapie ulic warstwy granic Mierzyna i poszczególnych jego obrębów.

v. 1.4 [2019-02-25]
Dodanie na mapie ulic informacji o terminach odbioru odpadów komunalnych.

v. 1.5 [2019-03-09]
Uszczegółowienie podziałów i statusów ulic Długa i Żurawinowa. Zmiana legendy z "Skarb Państwa - prywatna" na "Skarb Państwa".

v. 1.6 [2019-03-16]
Utworzenie widoku mapowego ulic dla smartfonów, wraz z usprawnieniem obsługi listy ulic i geolokalizacją użytkownika.

v. 1.7 [2019-06-26]
Opisy dla ulic na mapie (w dymkach) uzupełniono o oznaczenia tras dla odbioru odpadów selektywnych.

Informacje pogodowe pochodzące przede wszystkim z własnej internetowej stacji meteo. To także podstawowa prognoza pogody, informacje o samej stacji meteo oraz przegląd danych archiwalnych.


v. 1.0 [2018-12-10]
Pierwsza wersja usługi uruchomiona wraz ze startem portalu. Podstawowe informacje pogodowe z własnej stacji meteo, informacje o dostępie do danych on-line i porównanie sposobów dostępu, prosta prognoza pogody.

v. 1.1 [2019-01-31]
Poprawiono błąd prezentacji danych meteo wpływający na wyświetlanie fragmentów strony. Przeniesiono informacje o stacji meteo z serwisu "meteo.mierzyn.pl".

v. 1.2 [2019-02-09]
Wprowadzono sygnalizację nieaktualnych danych, jeśli ostatnio zapisane są starsze niż określony próg czasowy.
Informacje o jakości powietrza (smogu) pochodzące przede wszystkim z własnego, zewnętrznego czujnika smogu. To również informacje o samym czujnika oraz przegląd danych archiwalnych.


v. 1.0 [2018-12-10]
Pierwsza wersja usługi uruchomiona wraz ze startem portalu. Podstawowe informacje o jakości powietrz z własnego czujnika, informacje o dostępie do danych on-line, informacje o poziomach zanieczyszczeń.

v. 1.1 [2019-01-31]
Poprawiono błąd prezentacji niektórych komunikatów o jakości powietrza. Przeniesiono informacje o czujniku smogu i jego wiarygodności - z serwisu "meteo.mierzyn.pl".

v. 1.2 [2019-02-09]
Wprowadzono sygnalizację nieaktualnych danych, jeśli ostatnio zapisane są starsze niż określony próg czasowy.

Informacje o wydarzeniach w Mierzynie, w okolicach Mierzyna i dotyczących Mierzynian. Kulturalne, sportowe, informacje o wyłączeniach prądu, ostrzeżenia meteo, terminarze odbioru odpadów, ...

Na początku informacje w formie wydarzeń kalendarzowych, niewykluczony rozwój usługi w kierunku innych form przekazu.


v. 1.0 [2019-05-25]
Pierwsza wersja usługi - informacje o najbliższych wydarzeniach, komunikaty o wyłączeniach prądu (wprowadzone od 2019-01-01), terminarz odbioru odpadów selektywnych za okres kwiecień-czerwiec 2019r.

v. 1.1 [2019-05-30]
Udostępniono kilka udogodnień: mapa z lokalizacją wydarzenia, możliwość udostępniania wydarzeń do social-media, możliwość dodania wydarzenia do zewnętrznego kalendarza, możliwość wydruku szczegółów wydarzenia.

v. 1.2 [2019-06-04]
Wyodrębniono grupę wydarzeń dotyczących wakacyjnego wypoczynku dzieci. Uruchomiono formularz do zgłaszania zorganizowanego wypoczynku dla publikacji na portalu.

v. 1.3 [2019-06-22]
Poprawiono czytelność dat w ikonach wydarzeń na stronie głównej - zamiast miniatur grafik są w tym miejscu jednolite kolorystycznie kwadraty. Kolorystyka zgodna z kategorią wydarzenia.

To usługa budowana wraz ze społecznością Rowerowy Mierzyn, przy wsparciu przedstawicieli Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus.
Udostępnia podstawowe informacje dotyczące poruszania się rowerem - także z dziećmi, mapę elementów infrastruktury rowerowej w Mierzynie oraz mapę tras rowerowych, jakie mogą zainteresować Mierzynian.


v. 1.0 [2019-04-05]
Pierwsza wersja usługi. Niezbędnik rowerzysty, mapa punktów i dróg rowerowych w Mierzynie, mapa wybranych tras rowerowych.

v. 1.1 [2019-07-07]
Udostępniono 5 propozycji tras rowerowych rozpoczynających się i kończących w Mierzynie. Dodatkowo informacje o długości trasy, kilka zdań opisu w dymkach oraz skojarzone z nimi ślady w Traseo.pl.


To zbiór informacji o technicznej stronie działania portalu, jego rozwoju i wprowadzanych zmianach. W tym miejscu włączone zostały także niezbędne funkcjonalności, jak m.in. polityka prywatności czy formularz kontaktowy.


v. 1.0 [2018-12-10]
Pierwsza wersja usługi uruchomiona wraz ze startem portalu. Podstawowe informacje o portalu, głównych źródłach informacji, blog portalowy, polityka prywatności, formularz kontaktowy.

v. 1.1 [2019-01-09]
Szereg poprawek technicznych opisanych dokładniej w blogu portalowym, m.in. komercyjny certyfikat SSL, poprawka wyświetlania zdjęć i map, poprawka w formularzu kontaktowym, mechanizmy kopii i monitorowania portalu.

v. 1.2 [2019-01-30]
Uruchomienie opcji "Usługi portalu" wraz z wersjonowaniem usług, porządkowanie i standaryzacja menu, przyspieszenie wczytywania stron portalu.

v. 1.3 [2019-03-16]
Reorganizacja nawigacji na portalu związana z dostosowaniem do smartfonów widoków mapowych (nie są responsywne). Uruchomienie wersji smartfonowej stron mapowych.

v. 1.4 [2019-04-24]
Zmiana nazwy usługi z "Mierzyn-info" na "Mierzyn-opis". Rozbudowa menu "Mierzyn p.n.e.". Poszerzenie menu dla mobile. Przeniesienie "Obiektów na mapie" do menu "Usługi". Uproszczona ścieżka powrotu.

v. 1.5 [2019-06-22]
Przeorganizowane menu dla pozycji "Portal" - przeniesione do stopki strony. Przeredagowane i połączone w jeden artykuł treści dotyczące portalu i źródeł informacji - występują łącznie w pozycji "O portalu". Dodane buttony szybkiego dostępu dla 4-ch informacji na portalu.
Mierzyn-opis
To zbiór ogólnych, podstawowych informacji o Mierzynie, taki niezbędnik dla każdego. Dotyczy dnia dzisiejszego, ale także historii - także sprzed naszej ery. To również szereg podstawowych informacji statystycznych o Mierzynie.


v. 1.0 [2018-12-10]
Pierwsza wersja usługi uruchomiona wraz ze startem portalu. Podstawowe informacje statystyczne o Mierzynie, krótkie opracowania na temat historii nowożytnej i p.n.e., wskazanie najbardziej charakterystycznych obiektów.

v. 1.1 [2019-01-31]
Zaktualizowano informację o liczbie zameldowanych oraz zamieszkujących Mierzyn, podając także dane porównawcze sprzed roku ("O Mierzynie"). Zaktualizowano informację o liczbie uczniów PSP Mierzyn, podając także dane porównawcze sprzed roku ("Charakterystyczne obiekty"). Poprawiono wygląd treści dla smartfonów - z informacji o historii Mierzyna.

v. 1.2 [2019-02-23]
Dodano punkt "Sołectwo Mierzyn" o samorządzie lokalnym oraz "Mierzyn na mapie" prezentujący mapę z możliwością wyświetlenia granic Mierzyna oraz poszczególnych jego obrębów ewidencyjnych. Mapa jest dość dokładna - powstała na bazie punktów kartograficznych z Państwowego Rejestru Granic (PRG) Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

v. 1.3 [2019-03-16]
Utworzenie widoku mapowego Mierzyna dla smartfonów, wraz z usprawnieniem obsługi listy obrębów i geolokalizacją użytkownika.

v. 1.4 [2019-04-09]
Dodano wykaz osób - Sołtysa i Radę Sołecką - po wyborach 2019-04-08.

v. 1.5 [2019-04-24]
Zmiana nazwy usługi z "Mierzyn-info" na "Mierzyn-opis". Rozbudowa menu "Mierzyn p.n.e." i dodanie informacji archeo o odkryciach 2018/19. Zmiana prezentacji zaludnienia w "O Mierzynie" na formę tabelaryczną.