Usługi prezentowane przez portal dziennika Mierzyn

Portal dziennika Mierzyn udostępnia różnego rodzaju informacje - o zróżnicowanym zakresie i formie prezentacji. Dla usystematyzowania zawartości portalu, zarządzania ich zmianami i rozwojem portalu informacje zostały pogrupowane w zależności od charakteru lub obszaru życia jakiego dotyczą.

Informacje zgrupowane w ten sposób określane są jako usługa portalu - niezależnie od formy i objętości.

Dla przejrzystości zmian wprowadzonych w poszczególnych usługach kolejne etapy rozwoju nazywane są wersjami danej usługi i oznaczam dwucyfrowo: X.y, np.: 1.2.
Zmiana drugiej cyfry na wyższą oznacza wprowadzenie jakichś zmian w zakresie funkcjonowania danej usługi lub prezentowanych danych.
Zmiana pierwszej cyfry oznacza wprowadzanie znaczących zmian w portalu (np. dodanie części mapowej dla danej usługi).
Uwaga: kolejne zmiany nie muszą stanowić numeracji ciągłej.

Poniżej - usługi portalu wraz z historią zmian.
To zbiór ogólnych, podstawowych informacji o Mierzynie, taki niezbędnik dla każdego. Dotyczy dnia dzisiejszego, ale także historii - także sprzed naszej ery. To również szereg podstawowych informacji statystycznych o Mierzynie.


v. 1.0 [2018-12-10]
Pierwsza wersja usługi uruchomiona wraz ze startem portalu. Podstawowe informacje statystyczne o Mierzynie, krótkie opracowania na temat historii nowożytnej i p.n.e., wskazanie najbardziej charakterystycznych obiektów.

v. 1.1 [2019-01-31]
Zaktualizowano informację o liczbie zameldowanych oraz zamieszkujących Mierzyn, podając także dane porównawcze sprzed roku ("O Mierzynie"). Zaktualizowano informację o liczbie uczniów PSP Mierzyn, podając także dane porównawcze sprzed roku ("Charakterystyczne obiekty"). Poprawiono wygląd treści dla smartfonów - z informacji o historii Mierzyna.

v. 1.2 [2019-02-23]
Dodano punkt "Sołectwo Mierzyn" o samorządzie lokalnym oraz "Mierzyn na mapie" prezentujący mapę z możliwością wyświetlenia granic Mierzyna oraz poszczególnych jego obrębów ewidencyjnych. Mapa jest dość dokładna - powstała na bazie punktów kartograficznych z Państwowego Rejestru Granic (PRG) Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

v. 1.3 [2019-03-16]
Utworzenie widoku mapowego Mierzyna dla smartfonów, wraz z usprawnieniem obsługi listy obrębów i geolokalizacją użytkownika.

v. 1.4 [2019-04-09]
Dodano wykaz osób - Sołtysa i Radę Sołecką - po wyborach 2019-04-08.

v. 1.5 [2019-04-24]
Zmiana nazwy usługi z "Mierzyn-info" na "Mierzyn-opis". Rozbudowa menu "Mierzyn p.n.e." i dodanie informacji archeo o odkryciach 2018/19. Zmiana prezentacji zaludnienia w "O Mierzynie" na formę tabelaryczną.
To zbiór ogólnych, podstawowych informacji o najistotniejszych obiektach w Mierzynie, w szczególności obiektach użyteczności publicznej. Czyli - co i gdzie szybko znajdę na terenie Mierzyna.


v. 1.0 [2018-12-10]
Pierwsza wersja usługi uruchomiona wraz ze startem portalu. Zestaw kilkunastu wstępnie wybranych obiektów podzielonych na kilka kategorii, zaprezentowanych na mapie.

v. 1.1 [2019-03-16]
Utworzenie widoku mapowego dla smartfonów, wraz z usprawnieniem obsługi listy obiektów i geolokalizacją użytkownika.

v. 1.2 [2019-04-24]
Przeniesienie usługi z menu głównego portalu do podmenu "Usługi".


Zestaw informacji o mierzyńskich ulicach a także usługach świadczonych dla mieszkańców w odniesieniu do wskazanej ulicy. Prezentacja także w postaci mapowej. Istotny fragment dotyczy ZUD (zimowego utrzymania dróg).


v. 1.0 [2019-01-20]
Pierwsza wersja usługi - prezentacja mapy z możliwością wyświetlania poszczególnych ulic z podstawowymi informacjami o statusie i kategorii zimowego utrzymania (ZUD). Informacja o podziale ulic na kategorie ZUD i standardy ZUD. Telefony kontaktowe do odpowiedzialnych za ZUD.

v. 1.1 [2019-01-31]
Zaktualizowano informacje o odpowiedzialności i kontaktach w sprawie zimowego utrzymania dróg dla drogi krajowej (DK10 - Lubieszyńska/Welecka) oraz dla drogi powiatowej (część ul. Długiej).

v. 1.2 [2019-02-20]
Na podstawie informacji z UG Dobra doprecyzowano status własności ulic "mieszanych". Poprawiono przebiego niektórych ulic na mapie.

v. 1.3 [2019-02-23]
Zmiana legendy kolorów dla mapy ulic i usunięcie statusu "gminno-prywatna".
Dodanie na mapie ulic warstwy granic Mierzyna i poszczególnych jego obrębów.

v. 1.4 [2019-02-25]
Dodanie na mapie ulic informacji o terminach odbioru odpadów komunalnych.

v. 1.5 [2019-03-09]
Uszczegółowienie podziałów i statusów ulic Długa i Żurawinowa. Zmiana legendy z "Skarb Państwa - prywatna" na "Skarb Państwa".

v. 1.6 [2019-03-16]
Utworzenie widoku mapowego ulic dla smartfonów, wraz z usprawnieniem obsługi listy ulic i geolokalizacją użytkownika.

v. 1.7 [2019-06-26]
Opisy dla ulic na mapie (w dymkach) uzupełniono o oznaczenia tras dla odbioru odpadów selektywnych.

Informacje pogodowe pochodzące przede wszystkim z własnej internetowej stacji meteo. To także podstawowa prognoza pogody, informacje o samej stacji meteo oraz przegląd danych archiwalnych.


v. 1.0 [2018-12-10]
Pierwsza wersja usługi uruchomiona wraz ze startem portalu. Podstawowe informacje pogodowe z własnej stacji meteo, informacje o dostępie do danych on-line i porównanie sposobów dostępu, prosta prognoza pogody.

v. 1.1 [2019-01-31]
Poprawiono błąd prezentacji danych meteo wpływający na wyświetlanie fragmentów strony. Przeniesiono informacje o stacji meteo z serwisu "meteo.mierzyn.pl".

v. 1.2 [2019-02-09]
Wprowadzono sygnalizację nieaktualnych danych, jeśli ostatnio zapisane są starsze niż określony próg czasowy.
Informacje o jakości powietrza (smogu) pochodzące przede wszystkim z własnego, zewnętrznego czujnika smogu. To również informacje o samym czujnika oraz przegląd danych archiwalnych.


v. 1.0 [2018-12-10]
Pierwsza wersja usługi uruchomiona wraz ze startem portalu. Podstawowe informacje o jakości powietrz z własnego czujnika, informacje o dostępie do danych on-line, informacje o poziomach zanieczyszczeń.

v. 1.1 [2019-01-31]
Poprawiono błąd prezentacji niektórych komunikatów o jakości powietrza. Przeniesiono informacje o czujniku smogu i jego wiarygodności - z serwisu "meteo.mierzyn.pl".

v. 1.2 [2019-02-09]
Wprowadzono sygnalizację nieaktualnych danych, jeśli ostatnio zapisane są starsze niż określony próg czasowy.

Informacje o wydarzeniach w Mierzynie, w okolicach Mierzyna i dotyczących Mierzynian. Kulturalne, sportowe, informacje o wyłączeniach prądu, ostrzeżenia meteo, terminarze odbioru odpadów, ...

Na początku informacje w formie wydarzeń kalendarzowych, niewykluczony rozwój usługi w kierunku innych form przekazu.


v. 1.0 [2019-05-25]
Pierwsza wersja usługi - informacje o najbliższych wydarzeniach, komunikaty o wyłączeniach prądu (wprowadzone od 2019-01-01), terminarz odbioru odpadów selektywnych za okres kwiecień-czerwiec 2019r.

v. 1.1 [2019-05-30]
Udostępniono kilka udogodnień: mapa z lokalizacją wydarzenia, możliwość udostępniania wydarzeń do social-media, możliwość dodania wydarzenia do zewnętrznego kalendarza, możliwość wydruku szczegółów wydarzenia.

v. 1.2 [2019-06-04]
Wyodrębniono grupę wydarzeń dotyczących wakacyjnego wypoczynku dzieci. Uruchomiono formularz do zgłaszania zorganizowanego wypoczynku dla publikacji na portalu.

v. 1.3 [2019-06-22]
Poprawiono czytelność dat w ikonach wydarzeń na stronie głównej - zamiast miniatur grafik są w tym miejscu jednolite kolorystycznie kwadraty. Kolorystyka zgodna z kategorią wydarzenia.

To usługa, której celem jest udostępnienie zbioru praktycznych, przydatnych a niekiedy wręcz niezbędnych informacji - w jednym, podręcznym miejscu.


v. 1.0 [2019-06-18]
Pierwsza wersja usługi z udostępnieniem kompendium wiedzy na temat gospodarowania odpadami, selekcją i możliwościami ich zdawania.

v. 1.1 [2019-11-06]
Udostępnienie Teleadresonu (przydatne numery telefonów i adresy) oraz poradników na temat Zagrożeń związanych ze zjawiskami pogodowymi.


To usługa budowana wraz ze społecznością Rowerowy Mierzyn, przy wsparciu przedstawicieli Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus.
Udostępnia podstawowe informacje dotyczące poruszania się rowerem - także z dziećmi, mapę elementów infrastruktury rowerowej w Mierzynie oraz mapę tras rowerowych, jakie mogą zainteresować Mierzynian.


v. 1.0 [2019-04-05]
Pierwsza wersja usługi. Niezbędnik rowerzysty, mapa punktów i dróg rowerowych w Mierzynie, mapa wybranych tras rowerowych.

v. 1.1 [2019-07-07]
Udostępniono 5 propozycji tras rowerowych rozpoczynających się i kończących w Mierzynie. Dodatkowo informacje o długości trasy, kilka zdań opisu w dymkach oraz skojarzone z nimi ślady w Traseo.pl.


To zbiór informacji o technicznej stronie działania portalu, jego rozwoju i wprowadzanych zmianach. W tym miejscu włączone zostały także niezbędne funkcjonalności, jak m.in. polityka prywatności czy formularz kontaktowy.


v. 1.0 [2018-12-10]
Pierwsza wersja usługi uruchomiona wraz ze startem portalu. Podstawowe informacje o portalu, głównych źródłach informacji, blog portalowy, polityka prywatności, formularz kontaktowy.

v. 1.1 [2019-01-09]
Szereg poprawek technicznych opisanych dokładniej w blogu portalowym, m.in. komercyjny certyfikat SSL, poprawka wyświetlania zdjęć i map, poprawka w formularzu kontaktowym, mechanizmy kopii i monitorowania portalu.

v. 1.2 [2019-01-30]
Uruchomienie opcji "Usługi portalu" wraz z wersjonowaniem usług, porządkowanie i standaryzacja menu, przyspieszenie wczytywania stron portalu.

v. 1.3 [2019-03-16]
Reorganizacja nawigacji na portalu związana z dostosowaniem do smartfonów widoków mapowych (nie są responsywne). Uruchomienie wersji smartfonowej stron mapowych.

v. 1.4 [2019-04-24]
Zmiana nazwy usługi z "Mierzyn-info" na "Mierzyn-opis". Rozbudowa menu "Mierzyn p.n.e.". Poszerzenie menu dla mobile. Przeniesienie "Obiektów na mapie" do menu "Usługi". Uproszczona ścieżka powrotu.

v. 1.5 [2019-06-22]
Przeorganizowane menu dla pozycji "Portal" - przeniesione do stopki strony. Przeredagowane i połączone w jeden artykuł treści dotyczące portalu i źródeł informacji - występują łącznie w pozycji "O portalu". Dodane buttony szybkiego dostępu dla 4-ch informacji na portalu.
Mierzyn-opis
To zbiór ogólnych, podstawowych informacji o Mierzynie, taki niezbędnik dla każdego. Dotyczy dnia dzisiejszego, ale także historii - także sprzed naszej ery. To również szereg podstawowych informacji statystycznych o Mierzynie.


v. 1.0 [2018-12-10]
Pierwsza wersja usługi uruchomiona wraz ze startem portalu. Podstawowe informacje statystyczne o Mierzynie, krótkie opracowania na temat historii nowożytnej i p.n.e., wskazanie najbardziej charakterystycznych obiektów.

v. 1.1 [2019-01-31]
Zaktualizowano informację o liczbie zameldowanych oraz zamieszkujących Mierzyn, podając także dane porównawcze sprzed roku ("O Mierzynie"). Zaktualizowano informację o liczbie uczniów PSP Mierzyn, podając także dane porównawcze sprzed roku ("Charakterystyczne obiekty"). Poprawiono wygląd treści dla smartfonów - z informacji o historii Mierzyna.

v. 1.2 [2019-02-23]
Dodano punkt "Sołectwo Mierzyn" o samorządzie lokalnym oraz "Mierzyn na mapie" prezentujący mapę z możliwością wyświetlenia granic Mierzyna oraz poszczególnych jego obrębów ewidencyjnych. Mapa jest dość dokładna - powstała na bazie punktów kartograficznych z Państwowego Rejestru Granic (PRG) Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

v. 1.3 [2019-03-16]
Utworzenie widoku mapowego Mierzyna dla smartfonów, wraz z usprawnieniem obsługi listy obrębów i geolokalizacją użytkownika.

v. 1.4 [2019-04-09]
Dodano wykaz osób - Sołtysa i Radę Sołecką - po wyborach 2019-04-08.

v. 1.5 [2019-04-24]
Zmiana nazwy usługi z "Mierzyn-info" na "Mierzyn-opis". Rozbudowa menu "Mierzyn p.n.e." i dodanie informacji archeo o odkryciach 2018/19. Zmiana prezentacji zaludnienia w "O Mierzynie" na formę tabelaryczną.