Usługa "Mierzyn-ulice"

Usługa Mierzyn-ulice prezentuje informacje o mierzyńskich drogach wraz z ich przebiegiem na mapie.

Kilka uwag/wyjaśnień dotyczących odwzorowania mierzyńskich ulic w portalu Mierzyn.pl:

 • bazą (warstwą mapową) jest OpenStreetMap (w skrócie OSM) - jako źródło map dokładnych i nie obarczonych ryzykiem kosztów wykorzystania
 • podstawą określenia granic i przebiegu ulic był System Informacji Przestrzennej Gminy Dobra [1] (w skrócie SIP)
 • ze względu na różnice w szczegółowości i ilości obiektów między OSM a SIP zdarzają się odwzorowania przebiegu ulic, których nie oznaczono na warstwie mapowej OSM (kolokwialnie ujmując: ulice w polu), ale występują w SIP
 • z podobnego powodu ma miejsce sytuacja odwrotna - widoczne są na warstwie mapowej OSM ulice, których nie ma wskazanych w SIP
 • z powodu zdarzających się nieścisłości w określeniu niektórych odcinków ulic (np. na jednym krótkim odcinku oznaczono nazwy dwóch różnych ulic) konieczne było dokonanie w niektórych przypadkach arbitralnego ustalenia nazwy/przebiegu ulicy - zgodnie z logiką i zdrowym rozsądkiem...
 • na mapie oznaczono w większości przypadków tylko główne ciągi ulic
 • informacje o ulicach w usłudze Mierzyn-ulice będą w miarę możliwości na bieżąco poprawiane i aktualizowane


Wg stanu na 2018-11-08 [2] Mierzyn liczy 136 ulic, o zróżnicowanym statusie własności [3]:
 • 55 ulic - w całości gminne
 • 61 ulic - w całości prywatne
 • 1 ulica - w całości krajowa
 • 15 ulic - w części gminne, w części prywatne
 • 1 ulica - w części gminna, w części powiatowa
 • 1 ulica - w części gminna, w części krajowa
 • 1 ulica - w części gminna, między blokami prywatna
 • 1 ulica - w części Skarbu Państwa, w części prywatna

 


[1] System Informacji Przestrzennej Gminy Dobra - http://dobraszczecinska.e-mapa.net 
[2] Główny Urząd Statystyczny - rejestr TERYT - https://stat.gov.pl
[3] Urząd Gminy Dobra, informacja publiczna - stan na 2018-09-07