wójt

Заголовок Дата публікації
Czwarty kandydat na urząd Wójta Gminy Dobra 16 лютого 2024
Czy w Gminie Dobra ponownie będzie Zastępca Wójta? 31 липня 2023
Gmina Dobra ma Wicewójta 14 січня 2020
Jeszcze jedna osoba ubiegająca się o urząd Wójta Gminy Dobra 20 лютого 2024
Kolejna inwestycja związana z odpadami w sąsiedztwie Mierzyna 15 червня 2021
Komisarz Wyborczy w Szczecinie wyznaczył termin referendum 07 лютого 2020
Komunikat części Radnych Gminy Dobra dotyczący Zastępcy Wójta 25 червня 2020
Magdalena Zagrodzka kandydatem na Wójta Gminy Dobra 10 лютого 2024
Nie spalajmy śmieci - apeluje Wójt Gminy Dobra 23 грудня 2020
Nowa inwestycja związana z odpadami w sąsiedztwie Mierzyna 03 липня 2022
Obwieszczenia Wójta - decyzje ws. oświetlenia drogowego 21 жовтня 2021
Obwieszczenia Wójta - planowane polowania zbiorowe 20 жовтня 2020
Obwieszczenie o decyzji dla budowy sieci gazowej - Spółdzielców 18 січня 2024
Obwieszczenie o postępowaniu dla budowy sieci gazowej - Spółdzielców 21 грудня 2023
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla obiektów ZUL w Mierzynie 20 грудня 2023
Obwieszczenie Wójta - budowa gazociągu - Długa 16 жовтня 2020
Obwieszczenie Wójta - budowa kanalizacji sanitarnej - Wędrowna 02 вересня 2022
Obwieszczenie Wójta - budowa kanalizacji sanitarnej - Wędrowna i Kolorowa 25 квітня 2022
Obwieszczenie Wójta - budowa kanalizacji sanitarnej - Wędrowna i Zgodna 28 грудня 2021
Obwieszczenie Wójta - budowa kanalizacji sanitarnej - Widokowa 10 жовтня 2022
Obwieszczenie Wójta - budowa kanalizacji sanitarnej - Widokowa 18 листопада 2022
Obwieszczenie Wójta - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zgodnej 25 липня 2022
Obwieszczenie Wójta - budowa linii energetycznej - Brzozowa, Długa 15 жовтня 2020
Obwieszczenie Wójta - budowa linii energetycznej - Spółdzielców 28 серпня 2020
Obwieszczenie Wójta - budowa linii kablowej i złącz pomiarowych - Welecka 10 грудня 2020