konsultacje

Заголовок Дата публікації
Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju 23 травня 2023
Konsultacje planowania przestrzennego na platformie internetowej 21 лютого 2022
Konsultacje społeczne - w Gminie Dobra: Mierzyn 29 вересня 2021
Konsultacje społeczne w Gminie Dobra - na co czeka Wójt Gminy? 13 липня 2023
Konsultacje społeczne w Gminie Dobra - odbiór odpadów komunalnych 04 червня 2023
Konsultacje społeczne w Gminie Dobra - punkty głosowania on-line 16 червня 2023
Konsultacje w Gminie Dobra - komentarz Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra 23 липня 2023
Konsultacje w Gminie Dobra - odpowiedź Wójt Gminy Dobra na interpelację radnego 23 липня 2023
Konsultacje w Gminie Dobra: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 10 жовтня 2023
Konsultacje w Mierzynie - żenująco niska frekwencja mieszkańców... 16 жовтня 2021
Prekonsultacje zmian podstawy programowej nauczania dzieci w szkołach 14 лютого 2024
Ruszyły konsultacje społeczne w Gminie Dobra - w sprawie odbioru odpadów 12 червня 2023
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobra - konsultacje 25 жовтня 2022
UG Dobra: konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 13 серпня 2021
UG Dobra: konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 02 серпня 2023
UG Dobra: Mobilny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 02 жовтня 2020
UG Dobra: Zakończono konsultacje społeczne w sprawie projektu Studium 27 червня 2022
Wyniki konsultacji społecznych w Gminie Dobra 18 липня 2023
Zakończono etap zbierania wniosków do projektu zmiany Studium 03 грудня 2021