badania

Заголовок Дата публікації
Bezpłatne badanie dermatoskopowe dla mieszkańców Gminy Dobra 06 червня 2023
Bezpłatne testy sprawności ruchowej i poznawczej - Dni Zdrowia 20 вересня 2022
Obchody Światowego Dnia Zdrowia 07 квітня 2022
Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego 23 лютого 2021
Warsztaty samobadania piersi w Policach 04 жовтня 2022