Wiadomości z gminy

Budowa ulicy Piaskowej w Wołczkowie

Budowa ulicy Piaskowej w Wołczkowie


W dniu 15.09.2022r. przekazano plac budowy na zadanie pn.: "Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego".

Zadanie jest dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie pn.: "Wołczkowo – budowa ul. Piaskowej (DG 190365Z) wraz z infrastrukturą"”, umowa nr 32/2022/A/21.

Lapidarium w Dołujach wyróżnione w Konkursie "Zabytek Zadbany"

Lapidarium w Dołujach wyróżnione w Konkursie "Zabytek Zadbany"


W styczniu 2022 r. Wójt Gminy Dobra zgłosiła do ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany 2022" lapidarium w Dołujach. Celem tego konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, a także upowszechnianie wzorów konserwacji i utrzymania zabytków.

Lapidarium zostało zgłoszone w kategorii "Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu", a w mijającym tygodniu lapidarium w Dołujach zostało w tej kategorii wyróżnione w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

Dokumentacja dla nowej szkoły w Dołujach - unieważnienie przetargu

Dokumentacja dla nowej szkoły w Dołujach - unieważnienie przetargu


To ważna inwestycja w infrastrukturę edukacyjną - nowa szkoła w Dołujach dla 350 dzieci. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej inwestycji został ogłoszony 2022-08-05 i było o nim głośno.

Teraz jest jakoś cicho i nie słychać nic, że przetarg został unieważniony ponad 3 tygodnie temu z powodu błędu w dokumentacji przetargowej...
Szkoda, bo wpłynęło 6 ofert i o dziwo - żadna z nich nie przekraczała kwoty, jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację tego postępowania.

To jeszcze jeden ważny przetarg w Gminie Dobra unieważniony z powodu błędu w dokumentacji przetargowej.