Utrudnienia w ruchu na ul. Koralowej w Bezrzeczu

Utrudnienia w ruchu na ul. Koralowej w Bezrzeczu


Powiat Policki informuje, że z początkiem listopada br. pojawią się dodatkowe utrudnienia w ruchu drogowym dla mieszkańców Bezrzecza. Wykonawca inwestycji, firma EUROVIA POLSKA S.A. przystąpi do głównych prac związanych z rozbudową ulic Górnej i Koralowej w Bezrzeczu.

Od 2 listopada rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Koralowej w Bezrzeczu.
Tego dnia frezowana będzie nawierzchnia jezdni ul. Koralowej na odcinku od okolic ul. Zaściankowej do skrzyżowania ulic Koralowej, Szkolnej i Górnej.
Prace te prowadzone będą przy ręcznym kierowaniu ruchem drogowym przez Wykonawcę.

 

Prace te zostały skoordynowane z prowadzoną przez Miasto Szczecin przebudową ulicy Koralowej – w tym dniu zmieniona zostanie również organizacja ruchu po stronie szczecińskiej inwestycji.

Od czwartku 3 listopada wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na ok. 170 metrowym odcinku od granicy administracyjnej z Gminą Miastem Szczecin (okolice ul. Zaściankowej) w kierunku szkoły. Dodatkowo wyłączona zostanie możliwość poruszania się pieszych chodnikiem po stronie południowej drogi. Wykonawca rozpocznie na tym odcinku prace związane z budową kanalizacji deszczowej.

Opisywane zmiany to początek utrudnień w ruchu drogowym, które towarzyszyć będą mieszkańcom Bezrzecza przez kolejne miesiące.

Za wszelkie utrudnienia, w imieniu własnym i Wykonawcy serdecznie przepraszamy. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość, wzajemną współpracę jak i przestrzeganie wprowadzanych ograniczeń.

Inwestycja dotycząca przebudowy drogi powiatowej Bezrzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu kosztować będzie 12 milionów 990 tysięcy złotych i uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 milionów 550 tysięcy złotych oraz w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 miliony 300 tysięcy złotych. Ponadto, dzięki wzorowej współpracy pomiędzy samorządami, wsparcia finansowego udzieliła Gmina Dobra. Pozostała część środków finansowych pochodzi z budżetu Powiatu Polickiego.


Info i foto: UG Dobra