WWW - ochrona

Zmiana polityki prywatności, drobne zmiany techniczne


W portalu Mierzyn zachodzą zmiany... Najważniejsza to zmiana polityki prywatności, która wejdzie w życie od niedzieli, 2020-06-21.

Ponadto - kilka zmian technicznych dla usprawnienia działania portalu i Waszej wygody.

Szczegóły poniżej.

 

Polityka prywatności

Opublikowana została nowa polityka prywatności, która zacznie obowiązywać od niedzieli, 21 czerwca. Poprzednia wersja (czyli jeszcze obowiązująca) jest dostępna pod treścią nowej polityki.

Zmiany są niewielkie, obejmują:

  • rozszerzenie punktu 2 o kolejne dwa podpunkty;
  • korektę gramatyczną punktu 4;
  • przeredagowaniu punktu 5 i dodaniu treści opisanej teraz w punkcie 5 b).

Zmiany nie mają i nie będą miały wpływu na korzystanie z portalu tak, jak w obecny sposób jest użytkowany - zarówno przez osoby zarejestrowane jak i anonimowych użytkowników.

Zmiany w głównej mierze dotyczą rozszerzenia działalności portalu Mierzyn o możliwość rejestracji użytkowników na wydarzenia, których liczba uczestników powinna być znana lub podlegać limitom.

 

Captcha - wygodniejsze bezpieczeństwo

W różnych miejscach portalu są stosowane zabezpieczenia chroniące głównie przed spamem z automatów spamujących, a także w pewnej mierze przed próbami włamań na portal. To popularna "Captcha", czyli zazwyczaj konieczność wyklikania kilku obrazków z układanki, według podanego klucza-hasła lub kliknięcia dodatkowego pola potwierdzenia, że na stronie działa człowiek, a nie automat.

W portalu dziennika Mierzyn wprowadzono wersję "invisible Captcha" co oznacza, że najczęściej nie musicie już klikać dodatkowo - ani układanki, ani dodatkowego pola. System nowej "Captcha" będzie tego wymagał tylko wtedy, gdy jego reguły wychwycą stan wymagający sprawdzenia.

 

Stabilniejsza komunikacja z portalu

To mała, ale bardzo istotna zmiana.  Zmiana ściśle techniczna powodująca, że e-maile wysyłane przez portal (z formularza kontaktowego lub innych usług potwierdzających e-mailem dokonanie jakichś zmian) będą stabilniej docierały do odbiorców.  Ma to znaczenie szczególnie dla osób korzystających z kont pocztowych u dużych operatorów, stosujących ogólne, czasami zbyt restrykcyjne blokady, uniemożliwiające przekazanie e-maila.

 

Stabilniejsze raportowanie danych meteo i smogu

Jak informowaliśmy niedawno - zmieniony został kanał dostępu do danych stacji Mierzyn-meteo.  Teraz działa stabilnie i częściej raportuje dane - co ok. 10 minut.

Podobną próbę podjęliśmy z raportowaniem danych o smogu, w porozumieniu z operatorem platformy "smogowej". Niestety tutaj nie uda się osiągnąć takiej częstotliwości jak dla meteo i dane będą pojawiać się co 20-30 minut, co jest i tak wystarczającą częstością dla tego rodzaju danych. Niemniej operator platformy "smogowej" życzliwie podchodzi do współpracy i zadbania o stabilność raportowania danych z Mierzyn-smog, więc należy mieć nadzieję, że system będzie funkcjonował bez zakłóceń.