Reklama r2m

 

Zbiórka i utylizacja choinek naturalnych

Zbiórka i utylizacja choinek naturalnych

Tylko do 30 stycznia 2020 r. można zdawać choinki naturalne, których chcemy się pozbyć.

W ostatni dzień roboczy stycznia (a więc w tym roku - 31 stycznia) zostaną one odebrane z punktów zbiórki.

Deklaracja dotycząca opłat za odpady na 2020 rok

Deklaracja dotycząca opłat za odpady na 2020 rok

UG Dobra przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020.

Deklarację taką powinni złożyć wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobra.

Za podstawę ustalenia wysokości opłaty na rok 2020 należy przyjąć ilość zużytej wody z danej nieruchomości w 2019 r., po uzyskaniu takiej informacji z Wodociągów Zachodniopomorskich.

Referendum odwołujące Wójta - zbieranie podpisów

Referendum odwołujące Wójta - zbieranie podpisów

Trwa akcja zbierania podpisów pod wnioskiem referendalnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Dobra.

Inicjatorzy akcji na swojej stronie informują o miejscach i terminach zbierania podpisów oraz o przybliżonej aktualnej liczbie zebranych podpisów.

Podpisy są zbierane w lokalizacjach:

 

Reklama r6s