Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla kanalizacji (ul. Lubieszyńska)

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla kanalizacji (ul. Lubieszyńska)

W poniedziałek, 2020-02-10, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą na terenie działek leżących w Skarbimierzycach i Mierzynie (obręb Mierzyn 1).

Pisaliśmy o tym 17 stycznia 2020 r. w artykule: Obwieszczenie Wójta - kanalizacja deszczowa ul. Lubieszyńska

W załączonym obwieszczeniu Wójt informuje, że decyzja została wydana 2020-02-07, a stronom przysługuje odwołanie do SKO w Szczecinie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia (czyli od 2020-02-10).

Informacja UG Dobra o zajęciach w ferie dla dzieci w bibliotekach

Informacja UG Dobra o zajęciach w ferie dla dzieci w bibliotekach

Urząd Gminy Dobra informuje o organizacji zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych - w filiach Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej.

Dla Mierzyna - zajęcia orgnizują połączone siły Biblioteki w Mierzynie oraz Fabryki Inspiracji.

Unikatowe odkrycie archeologiczne sprzed 8 tys. lat

Unikatowe odkrycie archeologiczne sprzed 8 tys. lat

Jak informuje w swoim wydaniu internetowym RadioSzczecin, przy ul. Lubieszyńskiej w Mierzynie odkryto obozowisko sprzed 8 tys. lat.

Odkrycia dokonał archeolog - dr Marcin Dziewanowski - w trakcie prac wykopaliskowych na terenie firmy Morskie Techniczne Serwisy Sp. z o.o. [MTS], która także finansuje badania.

 

Reklama r6s