Reklama r2m

 

Rażący brak segregacji w Gminie Dobra - dodatkowe kontrole

Rażący brak segregacji w Gminie Dobra - dodatkowe kontrole


Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji UG Dobra otrzymał od przedsiębiorcy Papirus-Recykling informację wraz z dokumentacją fotograficzną, obrazującą brak jakiejkolwiek segregacji odpadów zebranych z terenu Gminy Dobra w dniach 06-10 listopada 2023 r.

W workach przeznaczonych na zbieranie papieru, opakowań tekturowych, książek, gazet zostały ujawnione odpady zmieszane. Zdjęcia przedstawiają nie błędy w segregacji, ale jej rażący brak!

UG: Projekt budżetu Gminy Dobra na 2024

UG: Projekt budżetu Gminy Dobra na 2024


Wójt Gminy Dobra podpisała i przedłożyła 15 listopada b.r. Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO) projekt budżetu naszej gminy na rok 2024 oraz projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030.

Tak jak rok i 2 lata temu - głównymi założeniami budżetu są: rozwój inwestycyjny oraz utrzymanie wydatków w zakresie edukacji.

Z powodu wysokiej inflacji przygotowany projekt budżetu to w większości kontynuacja zadań z programu inwestycyjnego i wieloletniej prognozy finansowej.

Zaproszenie na koncert Andrzeja Szpaka

Zaproszenie na koncert Andrzeja Szpaka


To kolejny koncert z cyklu "Niedzielnych koncertów u Elizabeth".

Tym razem zapraszamy na koncert Andrzeja Szpaka - artysty, który śpiewa piosenki polskich wykonawców lat 60., w tym Czesława Niemena.

Koncert odbędzie się w niedzielę, 26 listopada 2023 r., o godz. 13:00 w kościele w Buku. Wstęp wolny.

 

Reklama r6s