Reklama r2m

 

ZUL zaprasza na konferencję "Ekonomia społeczna dla młodych"

ZUL zaprasza na konferencję "Ekonomia społeczna dla młodych"


Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie jest współorganizatorem konferencji "Ekonomia społeczna dla młodych", która odbędzie się 3 czerwca 2022 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79.

ZUL gorąco zachęca do udziału w tej konferencji, a więcej szczegółów o niej - poniżej.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zaprasza na Konferencję Ekonomia społeczna dla młodych.

Wydarzenie skierowane jest do ludzi młodych i zainteresowanych szerzeniem ducha ekonomii społecznej wśród młodego pokolenia, jak również rozwojem aktywności obywatelskiej, przedsiębiorczości, solidarności społecznej, wolontariatu czy kompetencji społecznych.
Do udziału zaprosiliśmy znawców tematu oraz przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej z powodzeniem działających na rynku, którzy podzielą się swoim doświadczeniem, a także ludzi młodych zaangażowanych czynnie w planowanie własnej przyszłości.
Zwieńczeniem całego wydarzenia będzie koncert duetu Jackpot!

Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie uzupełnionego formularza (w załączeniu) do dnia 27.05.2022 r. na adres:

Wydarzeniem towarzyszącym Konferencji dla Młodych będą Targi Ekonomii społecznej, które rozgoszczą się w korytarzach uniwersyteckich. Tym razem będziemy promować idee ekonomii społecznej oraz działalność podmiotów ekonomii społecznej wśród młodych ludzi. Targi to doskonała okazja do zapoznania się z ofertą podmiotów ekonomii społecznej dla Młodych - kto wie może połkną ekonomicznego bakcyla.

Konferencja i Targi organizowane są w Szczecinie, 3 czerwca 2022 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79.

W załączeniu program wydarzenia i formularz zgłoszenia na konferencję.

Wydarzenia organizowane są w ramach realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie projektu pozakonkursowego pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej w województwie).

formularz zgłoszeniowy: https://drive.google.com/file/d/1_x7RhtmoErdDWRaaPq8wQtaE2hxTiOsP/view?usp=sharing

program konferencji: https://drive.google.com/file/d/16Uyow0JB7RbWORiziNb-VkNWV-OMaQO_/view?usp=sharing


Info: Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie

 

Reklama r6s