Reklama r2m

 

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące zrównoważonej mobilności

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące zrównoważonej mobilności

Już końcem stycznia rozpocznie się I etap konsultacji społecznych dot. Planu Zrównoważonej mobilności Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) do roku 2030 (z perspektywą 2040).

W związku z trwającymi pracami nad Planem zrównoważonej mobilności miejskiej SOM zapraszamy mieszkańców do aktywnego udziału w I etapie konsultacji społecznych!

Gmina Dobra jest jednym z członków SOM.


Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument mający na celu m.in. zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podróży i usług z wykorzystaniem ekologicznych i bardziej zrównoważonych środków transportu, poprawę dostępności usług i jakości życia mieszkańców, a także przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii.

Konsultacje służyć będą upowszechnieniu wiedzy o idei zrównoważonej mobilności oraz wpływie opracowywanego dokumentu na jakość́ życia w regionie.
Uczestnicy będą̨ mogli poznać́ cel tworzonego opracowania o nazwie Plan Zrównoważonej mobilności Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) jego ramy czasowe, zaangażowane zasoby, a także spodziewany efekt końcowy.

Celem zrównoważonej mobilności:
•    Zmniejszenie ruchu samochodowego
•    Redukcja zanieczyszczenia powietrza i hałasu
•    Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu
•    Stosowanie rozwiązań sprzyjających pieszym oraz rowerzystom
•    Lepsze planowanie przestrzenne
•    Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego
•    Wyrównywanie możliwości dla wszystkich użytkowników ruchu
•    Zwiększenie dostępności usług
•    Wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym

WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH I MIEJ REALNY WPŁYW NA KOMFORT ŻYCIA W SWOIM MIEJSCOWOŚCI!Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny na http://som.szczecin.pl/sump


Tekst: UG Dobra
Grafika: UG Dobra

 

Reklama r6s