Reklama r2m

 

Prekonsultacje zmian podstawy programowej nauczania dzieci w szkołach

Prekonsultacje zmian podstawy programowej nauczania dzieci w szkołach


W poniedziałek, 12 lutego, rozpoczęły się prekonsultacje zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego, w tym klas 4-8 szkoły podstawowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca także nauczycieli, rodziców a nawet uczniów do przesyłania swoich opinii oraz sugestii do propozycji zmian w podstawie programowej.

Opinie można przesłać za pomocą specjalnego formularza kontaktowego do 19 lutego 2024 r.

 

Istotą tych zmian jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania z pozostawieniem aktualnego wymiaru godzin, co pozwoli nauczycielom i uczniom spokojniejszą realizację treści programowych.

Zmiany dotyczą:

  • szkoły podstawowej - klasy 4-8
  • liceum ogólnokształcącego, technikum
  • szkół branżowych - I i II stopnia

W odniesieniu do klas 4-8 szkoły podstawowej zmiany obejmują przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny - kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka.

 

Zmiany miały by wejść w życie od 01 września 2024 r.  i nie będą wymagały wymiany podręczników. Zmiany nie będą obejmować przesunięć treści nauczania między klasami czy etapami edukacyjnymi.

Na stronie MEN [https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiana-podstawy-programowej--zaczynamy-prekonsultacje] opisano zakres zmian, sposób ich prezentacji w dokumentach oraz udostępniono materiały:

  • Przystępną prezentację zmian w podstawie programowej (plik PDF) [pobierz PDF - 0,2MB]
  • Dokładne opisy zmian w podstawach programowych (pliki PDF spakowane do jednego ZIP) [pobierz ZIP - 15MB]

 

Formularz do zgłaszania zmian – do 19 lutego 2024 r.  – dostępny jest na stronie: https://ankiety-sio.men.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=965464&newtest=Y&lang=pl


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s