Reklama r2m

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra - zmiany w planie miejscowym dla Mierzyna

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra - zmiany w planie miejscowym dla Mierzyna

W piątek, 2022-09-16, ukazało się ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Mierzyn 1 oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej tego planu

Zmiany dotyczą działek zlokalizowanych w obszarze ulic Wenus/Wiosenna w Mierzynie i podyktowane są potrzebą odtworzenia rowu melioracyjnego.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące tego postępowania - w terminie do 2022-10-07.


Obszar zmian planu obejmuje części działek: 364/222, 364/223, 364/236, 364/236, 364/237, 364/238. Na grafice poniżej przedstawiamy ten obszar na mapie.

Celem zmian jest przywrócenie rowu melioracyjnego do stanu umożliwiającego odprowadzanie wód deszczowych oraz zapewnienie retencji wody opadowej.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s