Reklama r2m

 

Oferta pracy - stanowisko ds. księgowości budżetowej w UG Dobra

Oferta pracy - stanowisko ds. księgowości budżetowej w UG Dobra


UG Dobra ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Budżetowym: stanowisko ds. księgowości budżetowej - z umową o pracę od 01 września 2023 r. 

Aplikować można do 11 sierpnia 2023 r. - tylko osobiście składając dokumenty w siedzibie UG lub przesyłając je drogą pocztową.

 

Ważne: zatrudnienie od dnia 01.09.2023 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy.

 

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (mile widziane: kierunek rachunkowość, finanse);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku;
 • umiejętność korzystania z Pakietu Office

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • znajomość, umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z zakresu administracji samorządowej i procedury administracyjnej, w szczególności ustawy o Finansach publicznych, ustawy o rachunkowości;
 • znajomość Programu Finansowo – Księgowego FOKA;
 • znajomość Programu Budżet 24;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 424 44 93

Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/oferta-pracy-na-stanowisko-urzednicze-ds-ksiegowosci-budzetowej-w-wydziale-finansowo-budzetowym-1


Info: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s