Reklama r2m

 

Oferta pracy - robotnik gospodarczy - teren rekreacyjny w Bezrzeczu

Oferta pracy - robotnik gospodarczy - teren rekreacyjny w Bezrzeczu


UG Dobra ogłosił konkurs ofert pracy na na stanowisko Robotnik gospodarczy - Opiekun Terenu sportowo-rekreacyjnego w Bezrzeczu.

Umowa o pracę na czas nieokreślony od 18 października 2021 r.  Aplikować można do 08 października 2021 - tylko osobiście składając dokumenty w siedzibie UG lub przesyłając je drogą pocztową.

 

Ważne: dokumenty rekrutacyjne przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Niezbędne wymagania:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - z dostępem ograniczonym
e) nie figuruje w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze,
f) wykształcenie zawodowe,
g) nieposzlakowana opinia,
h) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku
i) Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem kategorii B.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 424 44 93

Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/strony/16287.dhtml


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s