Reklama r2m

 

Oferta pracy - opiekunka w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej

Oferta pracy - opiekunka w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej


UG Dobra opublikował ofertę pracy na na stanowisko opiekunka w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej.

Umowa o pracę na czas nieokreślony od 03 stycznia 2022 r.  Aplikować można do 28 grudnia 2021 - tylko osobiście składając dokumenty w siedzibie UG lub przesyłając je drogą pocztową.

 

Ważne: dokumenty rekrutacyjne przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie minimum zasadnicze
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Staż pracy 2 lata
6. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku opiekunki

 

Wymagania dodatkowe:

1. Wysoka kultura osobista.
2. Umiejętność planowania i organizacji pracy w domu podopiecznego,
3. Samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w wypełnianiu obowiązków.
4. Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
5. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi oraz posiadanie prawa jazdy kat. B i możliwością wykorzystania własnego samochodu do celów służbowych.

 

Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/strony/16416.dhtml


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s