Reklama r2m

 

Obwieszczenia Wójta - decyzje ws. oświetlenia drogowego

Obwieszczenia Wójta - decyzje ws. oświetlenia drogowego


We wtorek, 2021-10-19, ukazały się trzy obwieszczenia Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie oświetlenia drogowego na terenie wskazanych działek. W artykule przedstawiamy je łącznie.

Decyzje dotyczą:

  • decyzja 57/2021/icp: działek 24/36, 24/51, 24/52, 24/53 położonych w rejonie ul. Kameralnej
  • decyzja 58/2021/icp: działki 305/7 położonej w rejonie ul. Spółdzielców
  • decyzja 59/2021/icp: działek 24/36, 24/51, 24/52, 24/53 położonych w ciągu ulic Lubieszyńskiej i Weleckiej

Strony mogą zapoznać się z aktami spraw w ciągu 14 dni w Referacie Planowania przestrzennego w Dobrej.

Obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.Info: UG Dobra

 

Reklama r6s