Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - dokumentacje dotyczące zaburzenia stosunków wodnych

W środę, 2020-09-09, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra do stron postępowania o uzyskaniu opinii biegłego odnośnie zaburzenia stanu wody na gruncie w trzech sprawach poprowadzonych jako jedno postępowanie oraz o przedłużeniu tego postępowania.

Sprawy dotyczą działek położonych w obrębie ulic: Wichrowa i Osiedle Nad Stawem.


Obwieszczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia. Termin zakończenia postępowania przedłuża się do 2020-11-13.

Strony mogą zapoznać z dokumentacją wyłącznie po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną - co do terminu i sposobu zapoznania się.

 

Reklama r6s