Reklama r2m

 

Obwieszczenie Starosty

Obwieszczenie Starosty - decyzja dla budowy drogi - ul. Zaciszna i Wesoła

Starosta Policki wydał obwieszczenie o decyzji o pozwoleniu na budowę drogi w ul. Zacisznej i Wesołej.

Inwestycja polegać ma na budowie drogi (ul. Zaciszna i ul. Wesoła), wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz przebudową oświetlenia drogowego.

 

Inwestycja dotyczy terenu działek nr ewid.: 306 (ul. Topolowa), 56/35 (ul. Zaciszna), 56/36 (ul. Wesoła), 56/80 (ul. Zaciszna) położonych w Mierzynie.

Właścicieli nieruchomości usytuowanych przy tych działkach drogowych uznano za strony postępowania administracyjnego ze względu na możliwe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości.

Obwieszczenie ukazało się w środę, 2020-11-18, a zawiadomienie to uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Z decyzją i aktami sprawy można zapoznać się po uprzednim ustaleniu terminu i formy wizyty z osobą prowadzącą sprawę lub pod numerami telefonów: 91 432-81-17, 91 432-81-08.


Info: Starostwo Powiatowe w Policach - https://powiatpolicki.bip.net.pl

 

Reklama r6s