Reklama r2m

 

Remont drogi

Modernizacja Zacisznej i Wesołej w Mierzynie - było blisko...


Było blisko - 2 czerwca 2021 opublikowano przetarg, 17 czerwca otwarto oferty, a 5 lipca unieważniono przetarg...

Szkoda, że banalny błąd w Specyfikacji Warunków Zamówienia doprowadził do unieważnienia przetargu, w którym złożono 7 ofert.

 

W ramach zamówienia na ul. Zacisznej i Wesołej miała być wykonana "nawierzchnia drogowa wraz z chodnikami, zatokami postojowymi, zjazdami do przyległych posesji i skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi, na odcinku o długości 208,84 mb i 135,79 mb, od skrzyżowań z ul. Topolową do wzajemnego przecięcia się ulic."

W ramach inwestycji planowano również przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także prace instalacyjne na sieci wodociągowej.

W przetargu złożono 7 ofert (5 firm ze Szczecina, 1 z Dobrej, 1 z Płot) o zakresie cen od ok. 1,18 mln zł do ok. 1,92 mln zł.

 

Przetarg został unieważniony, ponieważ w kryteriach dla oferentów popełniono błąd polegający na powtórzeniu tej samej wartości w dwóch przedziałach punktowych, co spowodowało niemożność jednoznacznej oceny ofert. Drobny błąd w jednej cyferce i... koniec przetargu:

min. 2 prace podobne – 0 pkt
3-4 prace podobne – 5 pkt
5-6 prac podobnych – 10 pkt
7-8 prac podobnych – 15 pkt
8-9 prac podobnych i więcej – 20 pkt

Miejmy nadzieję, że niebawem ogłoszony zostanie ponownie przetarg na to zadanie, tym razem bez błędów.


Info: Portal e-usług SmartPZP

 

Reklama r6s