Reklama r2m

 

Likwidacja rowów melioracyjnych w Mierzynie - ciąg dalszy postępowania

Likwidacja rowów melioracyjnych w Mierzynie - ciąg dalszy postępowania


Niemal miesiąc temu publikowaliśmy obwieszczenie o postępowaniu w sprawie likwidacji dwóch odcinków rowu melioracyjnego w Mierzynie - w okolicy ul. Tytusa/Ozdobnej.

Sprawa toczy się nadal, a ponieważ informacja o niej może nie docierać bezpośrednio do stron postępowania - staramy się pilnować zmian w tym postępowaniu.

 

W artykule "Likwidacja rowów melioracyjnych w Mierzynie - chyba kiepski pomysł..." pisaliśmy o Obwieszczeniu Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z 25 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dotyczących likwidacji dwóch odcinków rowu melioracyjnego na działce nr 33 obręb Mierzyn 1.

Starostwo Powiatowe w Policach opublikowało 30 lipca br. obwieszczenie o przesunięciu terminu zakończenia postępowania "z uwagi na skomplikowany charakter sprawy" - jednak nie później niż do 30 września 2021 r.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10 - nie otrzymają oni indywidualnych listownych powiadomień, lecz jest to realizowane poprzez publiczne ogłoszenie.

Taj jak wcześniej uprzedzaliśmy - z treści obwieszczenia nie wynika, czy w zamian za to pojawią się inne "urządzenia wodne", które przejęłyby w co najmniej takim samym stopniu funkcje likwidowanych odcinków rowu.


Info: Starostwo Powiatowe w Policach

 

Reklama r6s