Reklama r2m

 

Praca - rekrutacja

Kolejna oferta pracy w UG Dobra


Ukazało się następne ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w UG Dobra - także w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej (ul. Graniczna 31) - stanowisko ds. kadr i płac.

Praca w pełnym wymiarze na umowę o pracę od 1 marca 2021 r., aplikować można tylko osobiście lub drogą pocztową do 23 lutego 2021 (wtorek) do godz. 10:00.

 

Ważne: dokumenty rekrutacyjne przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Nabór będzie przeprowadzony w II etapach, a etap drugi to test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna.

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – posiadanie wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce - wykształcenie wyższe.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej min. 12 miesięcy.
 2. Znajomość przepisów ustaw, między innymi z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamówień publicznych, ustawy Prawo oświatowe, przepisów dotyczących samorządów gminnych.
 3. Biegła znajomość komputera (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej).
 4. Wysoka kultura osobista.
 5. Umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń biurowych (faks, kopiarka itp.).
 6. Zdecydowanie i samodzielność w działaniu.
 7. Komunikatywność.
 8. Terminowość.
 9. Umiejętność pracy w zespole,
 10. Rzetelność i odpowiedzialność.


Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/strony/zmiany/15381.dhtml


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s