Reklama r2m

 

Zbiorniki na wodę

Dofinansowanie instalacji zatrzymujących wody opadowe


Ministerstwo Klimatu zapowiedziało we wtorek, 2020-06-02, uruchomienie programu dofinansowania instalacji zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe.

Program ma dotyczyć domów jednorodzinnych i powinien ruszyć już w lipcu. Dotacja jaką będzie można uzyskać to maksymalnie 5 tys. zł.

Więcej szczegółów - poniżej.

 

Program nosi nazwę "Moja Woda" i ma być jednym z elementów kompleksowego działania na rzecz niwelowania skutków suszy. W programie "Moja Woda" ma zostać rozdysponowane 100 mln zł, co pozwoli na dofinansowanie ok. 20 tys. instalacji przydomowych.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu - każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. 
Wydatki kwalifikowane to zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości, co pozwoli uniknąć odprowadzania tych wód poza teren nieruchomości (czyli np. do kanalizacji deszczowej czy rowów odwadniających).

Pozyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

  • przewody odprowadzające wody opadowe (np. zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego czy podziemnego),
  • zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny,
  • oczko wodne,
  • instalację rozsączającą
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program ma działać w latach 2020-2024. Wnioski od początku lipca 2020 r. mają przyjmować wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Brzmi zachęcająco - nie dość, że można zaoszczędzić kosztów wody i wynikających z nich kosztów odbioru odpadów, to jeszcze można swobodnie podlewać rośliny w dogodnym czasie przyczyniając się jednocześnie do globalnego oszczędzania zasobów wody.

Niezbędnym jednak elementem całego przedsięwzięcia jest oczywiście... woda.  Pozostaje więc mieć nadzieję, że opady deszczu będą wystarczające do napełniania takich zbiorników, bo inaczej taka inwestycja może okazać się pozbawiona sensu.


Info: Ministerstwo Klimatu - https://www.gov.pl/web/klimat, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - https://www.wfos.szczecin.pl 

 

Reklama r6s