Reklama r2m

 

Budowa zbiornika retencyjnego w Mierzynie

Budowa zbiornika retencyjnego w Mierzynie


W poniedziałek, 29 listopada, ogłoszony został przez UG Dobra przetarg na budowę zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie.

Inwestycja ma być zlokalizowana przy ul. Spółdzielców, termin składania ofert - 14 stycznia 2022 r., czas realizacji zamówienia - 16 miesięcy.

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym Zb14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych w zakresie:
1) kanalizacji deszczowa,
2) przebudowy kolidujących odcinków kanalizacji sanitarnej,
3) budowy zbiornika retencyjnego,
4) budowy drogi dojazdowej do zbiornika wraz z drogami pomocniczymi,
5) wykonania ogrodzenia zbiornika,
6) wycinki zieleni na terenie zbiornika,
7) wykonania nasadzeń zastępczych w raz z pielęgnacją przez okres 36 m-cy,
8) rozbiórki istniejących elementów oczyszczalni ścieków,
9) odtworzenia nawierzchni.

 

Orientacyjna wartość zamówienia wynosi nieco ponad 9,77 mln zł netto. Minimalny okres gwarancji - 3 lata.

W ramach inwestycji ma być usunięte 28 drzew, a nasadzenia zastępcze wykonane przy ul. Spółdzielców w Mierzynie.
O dziwo - tym razem miejsce na nasadzenia zastępcze znalazło się w Mierzynie...


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s