Reklama r2m

 

PSP Mierzyn - przystanek

Bezpłatne przejazdy dla uczniów - przedłużenie uprawnień


Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie przypomina o konieczności przedłużenia uprawnień dla uczniów do korzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

Uprawnienia ważne są tylko do 30 września, a przedłużenie dotyczy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - także zamieszkałych na terenie Gminy Dobra.

 

Aby przedłużyć uprawnienia należy udać się do dowolnej kasy ZDiTM i mieć ze sobą:

  • kartę SKA,
  • ważną legitymację szkolną wg wzoru Ministra Oświaty i Wychowania,
  • zaświadczenie o miejscu zamieszkania (jeżeli nie ma tej adnotacji na legitymacji) wydane przez szkołę, a uprawnienie nadawane jest po raz pierwszy lub uczeń zmienił szkołę.

 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysługują uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane stosowne porozumienie (Police, Dobra, i Kołbaskowo).

Bezpłatne przejazdy możliwe są w formie spersonalizowanej Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej.


Info: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

 

Reklama r6s