Tagi

sesja

Tytuł Data publikacji
I Sesja Rady Gminy Dobra nowej kadencji i powitanie Wójt Magdaleny Zagrodzkiej 06 maj 2024
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dobra - zmiany w budżetach 21 sierpień 2022
Rada Gminy Dobra nowej kadencji - skład rady i wybór przewodniczącego 07 maj 2024
Sesja Rady Gminy Dobra - budżet na 2024, rozwój sieci wodociągowej 26 grudzień 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - dotacje na remont zabytków, zmiany w planach 24 październik 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - dyskusja nad raportem o stanie gminy, wotum zaufania 26 czerwiec 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - i ciąg dalszy rewolucji śmieciowej 27 kwiecień 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - kasyno gry w Mierzynie, sprawozdania komisji 16 grudzień 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - kolejny raz bez funduszu sołeckiego? 29 marzec 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - kontrola w SG i placów zabaw, petycja dotycząca odpadów 26 kwiecień 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - kultura Wójt Gminy Dobra... 03 styczeń 2024
Sesja Rady Gminy Dobra - plany miejscowe dla działek w Buku i Mierzynie 23 luty 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - podatki na 2023, zmiana planów zagospodarowania 17 wrzesień 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - powołanie komisji stałych i ustalenia wynagrodzenia Wójta 16 maj 2024
Sesja Rady Gminy Dobra - skargi na UG Dobra i Wójta, realizacja zadań oświatowych 26 listopad 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - skargi na Wójta, fundusz sołecki, placówka wsparcia 27 marzec 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - skargi na Wójta, zmiany w planach zagospodarowania 20 listopad 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - sprawozdania z działalności, program opieki nad zabytkami 19 kwiecień 2024
Sesja Rady Gminy Dobra - sprawozdania z działalności, skargi na Wójta, informacje 18 marzec 2024
Sesja Rady Gminy Dobra - utrzymanie infrastruktury zaopatrzenia w wodę 24 październik 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - wotum zaufania dla Wójt i problemy w Wąwelnicy 13 czerwiec 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - wsparcie powiatu przy remontach dróg 18 wrzesień 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - zamknięcie cmentarzy, współpraca z NGO w 2022 20 maj 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - zmiana opłaty targowej, skargi na Wójta, petycje 19 luty 2024
Sesja Rady Gminy: budżet i plan pracy na 2022, podsumowanie pracy w 2021, plany inwestycyjne 22 grudzień 2021