inwestycja

Tytuł Data publikacji
Boisko w Mierzynie z nowym ogrodzeniem 04 maj 2020
Budowa chodnika - ul. Topolowa - przygotowanie zapytania ofertowego 02 marzec 2020
Budowa chodnika w ciągu ul. Topolowej 19 listopad 2019
Budowa chodnika w ul. Zeusa - opracowanie dokumentacji 02 marzec 2020
Budowa drogi odcinka ul. Spółdzielców - opracowanie dokumentacji 06 marzec 2020
Budowa drogi ul. Morenowa wraz z infrastrukturą 02 marzec 2020
Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Akacjowa/Brzozowa - składanie ofert 09 październik 2020
Budowa kanalizacji sanitarnej - ul.: Zgodna, Tytusa, Kokosowa, Ozdobna 07 kwiecień 2020
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wędrownej - składanie ofert 06 sierpień 2020
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zeusa 02 marzec 2020
Budowa odcinka sieci wodociągowej - ul. Kolorowa - składanie ofert 11 październik 2020
Budowa odcinków dróg w ul. Piotra i ul. Mierzyńskiej - przetargi 07 marzec 2020
Budowa sieci wodociągowej - rejon ulic: Barwna i ul. Ozdobna 07 kwiecień 2020
Budowa ul. Elżbiety - ogłoszenie przetargu 21 październik 2020
Inwestycje: budowa ul. Elżbiety (przetarg), modernizacja ul. Zakładowej 07 kwiecień 2020
Kanalizacja sanitarna w ul. Wędrownej - wynik postępowania 07 październik 2020
Mierzynianka - budowa świetlicy 02 marzec 2020
Obwieszczenie Wójta - budowa gazociągu - Długa 16 październik 2020
Obwieszczenie Wójta - budowa linii energetycznej - Brzozowa, Długa 15 październik 2020
Obwieszczenie Wójta - budowa linii energetycznej - Spółdzielców 28 sierpień 2020
Obwieszczenie Wójta - decyzja dla budowy linii energetycznej - Spółdzielców 07 październik 2020
Obwieszczenie Wójta - decyzja środowiskowa - budynek handlowo-usługowy 29 kwiecień 2020
Obwieszczenie Wójta - ocena środowiskowa - budynek handlowo-usługowy 25 lipiec 2020
Obwieszczenie Wójta - przebudowa sieci energetycznej - Łukasińskiego 30 lipiec 2020
Obwieszczenie Wójta - przebudowa sieci energetycznej - Łukasińskiego 23 sierpień 2020

Strona 1 z 2