Usługi prezentowane przez portal Mierzyn.PL

Portal Mierzyn.PL udostępnia różnego rodzaju informacje - o zróżnicowanym zakresie i formie prezentacji. Dla usystematyzowania zawartości portalu, zarządzania ich zmianami i rozwojem portalu zdecydowałem się pogrupować te informacje, łącząc je w zależności od charakteru lub obszaru życia jakiego dotyczą.

Informacje zgrupowane w ten sposób nazywam usługą portalu - niezależnie czy ma formę jednej strony dokumentu, czy jest rozbudowaną grupą informacji tekstowych, graficznych i mapowych.

Dla przejrzystości zmian wprowadzonych w poszczególnych usługach - tak dla administratora jak i użytkowników - kolejne etapy rozwoju nazywam wersjami danej usługi i oznaczam dwucyfrowo: X.y, np.: 1.2.
Zmiana drugiej cyfry na wyższą oznacza wprowadzenie jakichś zmian w zakresie funkcjonowania danej usługi lub prezentowanych danych.
Zmiana pierwszej cyfry oznacza wprowadzanie znaczących zmian w portalu (np. dodanie części mapowej dla danej usługi).
Uwaga: kolejne zmiany nie muszą dawać numeracji ciągłej - np. zmiana z 1.2 na 1.5 może oznaczać, że zaszedł szereg różnych zmian, ale nie każda z nich była od razu udostępniana użytkownikom.

Poniżej - usługi portalu wraz z historią zmian.
To zbiór ogólnych, podstawowych informacji o Mierzynie, taki niezbędnik dla każdego. Dotyczy dnia dzisiejszego, ale także historii - także sprzed naszej ery. To również szereg podstawowych informacji statystycznych o Mierzynie.


v. 1.0 [2018-12-10]
Pierwsza wersja usługi uruchomiona wraz ze startem portalu. Podstawowe informacje statystyczne o Mierzynie, krótkie opracowania na temat historii nowożytnej i p.n.e., wskazanie najbardziej charakterystycznych obiektów.

v. 1.1 [2019-01-31]
Zaktualizowano informację o liczbie zameldowanych oraz zamieszkujących Mierzyn, podając także dane porównawcze sprzed roku ("O Mierzynie"). Zaktualizowano informację o liczbie uczniów PSP Mierzyn, podając także dane porównawcze sprzed roku ("Charakterystyczne obiekty"). Poprawiono wygląd treści dla smartfonów - z informacji o historii Mierzyna.
To zbiór informacji o technicznej stronie działania portalu, jego rozwoju i wprowadzanych zmianach. W tym miejscu włączone zostały także niezbędne funkcjonalności, jak m.in. polityka prywatności czy formularz kontaktowy.


v. 1.0 [2018-12-10]
Pierwsza wersja usługi uruchomiona wraz ze startem portalu. Podstawowe informacje o portalu, głównych źródłach informacji, blog portalowy, polityka prywatności, formularz kontaktowy.

v. 1.1 [2019-01-09]
Szereg poprawek technicznych opisanych dokładniej w blogu portalowym, m.in. komercyjny certyfikat SSL, poprawka wyświetlania zdjęć i map, poprawka w formularzu kontaktowym, mechanizmy kopii i monitorowania portalu.

v. 1.2 [2019-01-30]
Uruchomienie opcji "Usługi portalu" wraz z wersjonowaniem usług, porządkowanie i standaryzacja menu, przyspieszenie wczytywania stron portalu.

Zestaw informacji o mierzyńskich ulicach a także usługach świadczonych dla mieszkańców w odniesieniu do wskazanej ulicy. Prezentacja także w postaci mapowej. Istotny fragment dotyczy ZUD (zimowego utrzymania dróg).


v. 1.0 [2019-01-20]
Pierwsza wersja usługi - prezentacja mapy z możliwością wyświetlania poszczególnych ulic z podstawowymi informacjami o statusie i kategorii zimowego utrzymania (ZUD). Informacja o podziale ulic na kategorie ZUD i standardy ZUD. Telefony kontaktowe do odpowiedzialnych za ZUD.

v. 1.1 [2019-01-31]
Zaktualizowano informacje o odpowiedzialności i kontaktach w sprawie zimowego utrzymania dróg dla drogi krajowej (DK10 - Lubieszyńska/Welecka) oraz dla drogi powiatowej (część ul. Długiej).
Informacje pogodowe pochodzące przede wszystkim z własnej internetowej stacji meteo. To także podstawowa prognoza pogody, informacje o samej stacji meteo oraz przegląd danych archiwalnych.


v. 1.0 [2018-12-10]
Pierwsza wersja usługi uruchomiona wraz ze startem portalu. Podstawowe informacje pogodowe z własnej stacji meteo, informacje o dostępie do danych on-line i porównanie sposobów dostępu, prosta prognoza pogody.

v. 1.1 [2019-01-31]
Poprawiono błąd prezentacji danych meteo wpływający na wyświetlanie fragmentów strony. Przeniesiono informacje o stacji meteo z serwisu "meteo.mierzyn.pl".

v. 1.2 [2019-02-09]
Wprowadzono sygnalizację nieaktualnych danych, jeśli ostatnio zapisane są starsze niż określony próg czasowy.
Informacje o jakości powietrza (smogu) pochodzące przede wszystkim z własnego, zewnętrznego czujnika smogu. To również informacje o samym czujnika oraz przegląd danych archiwalnych.


v. 1.0 [2018-12-10]
Pierwsza wersja usługi uruchomiona wraz ze startem portalu. Podstawowe informacje o jakości powietrz z własnego czujnika, informacje o dostępie do danych on-line, informacje o poziomach zanieczyszczeń.

v. 1.1 [2019-01-31]
Poprawiono błąd prezentacji niektórych komunikatów o jakości powietrza. Przeniesiono informacje o czujniku smogu i jego wiarygodności - z serwisu "meteo.mierzyn.pl".

v. 1.2 [2019-02-09]
Wprowadzono sygnalizację nieaktualnych danych, jeśli ostatnio zapisane są starsze niż określony próg czasowy.
Mierzyn-info
To zbiór ogólnych, podstawowych informacji o Mierzynie, taki niezbędnik dla każdego. Dotyczy dnia dzisiejszego, ale także historii - także sprzed naszej ery. To również szereg podstawowych informacji statystycznych o Mierzynie.


v. 1.0 [2018-12-10]
Pierwsza wersja usługi uruchomiona wraz ze startem portalu. Podstawowe informacje statystyczne o Mierzynie, krótkie opracowania na temat historii nowożytnej i p.n.e., wskazanie najbardziej charakterystycznych obiektów.

v. 1.1 [2019-01-31]
Zaktualizowano informację o liczbie zameldowanych oraz zamieszkujących Mierzyn, podając także dane porównawcze sprzed roku ("O Mierzynie"). Zaktualizowano informację o liczbie uczniów PSP Mierzyn, podając także dane porównawcze sprzed roku ("Charakterystyczne obiekty"). Poprawiono wygląd treści dla smartfonów - z informacji o historii Mierzyna.
Mierzyn-portal
Mierzyn-ulice
Mierzyn-meteo
Mierzyn-smog